Home
Levensloop
Bibliografie
Artikelen
Lezingen
Interviews
Activiteiten
Columns
Gastenboek
Colofon
Contact
Stamboom
 
Bekijk de website
Poldernederlands
 

Levensloop

30 september 1938 geboren te Heerle, gemeente Wouw (N. Br.), naar verluidt omstreeks 5.30 uur.
Stamboom geslacht STROOP
april 1945-1951leerling van de St. Willibrordusschool voor jongens te Heerle. Mijn onderwijzers waren de meesters Versijp, van Ginderen, Lint en bovenmeester Plevier.

Schoolklas19473.jpg

In†de†3e klas bij meester L. van Ginderen op†4 juli 1947, in de middelste rij, tweede bank: rechter persoontje.†
Aan de wanden van† 't lokaal hangen de bekende schoolplaten. Een, geheten "Herkauwers', is van J.W.Boerman en K.M. Knip. ††

In deze periode was ik misdienaar in de Sint Gertrudiskerk te Heerle [juiste uitspraak »rel].


heerlegertrud01a.jpg


Ik sprak†het dialect van mijn geboortedorp†»rel,†te beluisteren door hier te klikken.† De opname dateert uit 1966.††

1951-1957 leerling van het St. Norbertuslyceum te Roosendaal.
Enkele leraren die ik me herinner:
Boeren (Nederlands)
Hopmans (Geschiedenis)
Stolte (Grieks)
Wynans (Latijn)
7 juni 1957 eindexamen Gymnasium α te Roosendaal
1957-1958 studie Nederlands M.O.A. aan de R.K. Leergangen te Tilburg,
alwaar les gehad van o.a. P.C. Paardekooper
sept. 1958 aanvang studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen; aangesteld als student-assistent bij het Woordenboek van de Brabantse Dialecten
29 sept. 1961 kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde
taalkundescriptie 'De terminologie van de handboogschutter' bij Prof. dr. A.A. Weijnen;
letterkundescriptie 'De invloed van de als 'stemme' gebruikte liederen van Hooft, Bredero en Starter op de 17e eeuwse lieddichter', bij Prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs
1961- 1966 voorzitter Nijmeegs Studentenkoor 'Alphons Diepenbrock'
april 1964-aug.1966
1965-Oss3.jpg

docent Nederlands aan het Titus Brandsmalyceum te Oss
13 oktober 1965 cum laude doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde (specialisatie taalkunde)
hoofdscriptie 'De namen van de windkorenmolen', bij Prof dr. A.A. Weijnen;
letterkundescriptie 'Wijze en dwaze maagden bij Coornhert en De Koning', bij Prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs
aug. 1966-aug.1974 wetenschappelijk ambtenaar bij het Dialectenbureau der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, het latere (P.J.) Meertensinstituut
††††††††††††††††††
aug. 1968-aug.1985 docent taalkunde (M.O.- A.) aan de Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten te Utrecht.
Lid examencommissie Nederlands M.O.A.
aug. 1974-aug. 1977 docent Nederlands aan de Rijksscholen gemeenschap te Purmerend. Collega's waren daar o.a. Cees Derlagen en Kees 't Hart.
aug. 1977-2003 wetenschappelijk hoofdmedewerker (nu Universitair Hoofddocent Taalkunde) aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam
7 oktober 1977 cum laude promotie op het proefschrift Molenaarstermen en Molengeschiedenis, aan de R.K Universiteit te Nijmegen.
Promotor Prof. dr. A.A.Weijnen

1979-1985

lid Commissie tot Beheer van het P.J. Meertens-Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
1979-heden lid Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde
april 1981-dec.1985 voorzitter Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap
1982-1985 medeprojectleider ZWO-project over het toonsysteem van het dialect van Maasbracht (L.); uitvoerder Ben Hermans
1983-1990 lid Facultair Aandachtsgebied SociolinguÔstiek (subs. IFOTT).
1983-1990 lid Facultair Aandachtsgebied Generatieve Grammatica (subs. HIL).
1983-1990 voorzitter Redactieraad publicatie volksliederen NOS-programma 'Onder de Groene Linde'
1984-1987

tot 1 november 1984
Bestuurslid Concertzender Amsterdam

voorzitter Harmonie-orkest Amicitia te Landsmeer†
1 nov. 1984-1994 oprichter en tot 1994 voorzitter Amsterdams Blazers Collectief (ABC)1986-1990 voorzitter vakgroepsbestuur Nederlandse Taalkunde
1989-1994 projectleider(co-promotor) AIO-project over het Standaard-Nederlands te Heerlen (L.); uitvoerder Leonie Cornips
1990-heden lid Redactieraad tijdschrift Taal en Tongval
1990-2003


1997

februari 1998

1 januari 2000-
kredietbeheerder vakgroep Nederlandse Taalkunde en Studierichting Nederlandse Taal- en Letterkunde


secretaris Commissie 'Toekomst P.J. Meertens-Instituut'

lezingen aan de universiteiten van Kaapstad en Stellenbosch (Zuid-Afrika)

voorzitter Stichting The Barton Workshop
2000- penningmeester Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN)
nov. 2001 voorzitter LVVN-congres "Zorg om het schoolvak Nederlands"
3 oktober 2003


†oktober 2003-
Colloquium "Waar gaan we met het Nederlands naar toe?", bij gelegenheid van mijn afscheid van de†Universiteit van Amsterdam, in de Singelkerk, Singel 454 te Amsterdam†


gastonderzoeker bij de afdeling Nederlands van de Universiteit van Amsterdam
1 jan. 2004-febr 2009 projectleider promotie-onderzoek "Poldernederlands breed uitgemeten"; uitvoerder Irene Jacobi

Print deze paginaOmhoog