Home
Levensloop
Bibliografie
Artikelen
Lezingen
Interviews
Activiteiten
Columns
Gastenboek
Colofon
Contact
Stamboom
 
Bekijk de website
Poldernederlands
 

Bibliografie 

voor recente stukjes zie ook Columns


2013 207 'Rijks museum', Weblog Neder-L.nl, 9 april
206 'TEEN' over regel 5 uit ' Egidiuslied, Weblog Neder-L.nl, 11 maart
205 'Dubben', Weblog Neder-L.nl, 29 januari
2012 204 'Lik op stuk', Weblog Neder-L.nl, 28 december
203 'Zaaddodend', Weblog Neder-L.nl, 18 december    
202 'Oorrijm', Weblog Neder-L.nl, 29 november
omslagtaalcanon.jpg 201 'Is hun hebben zeggen echt zo dom?' in De Taalcanon, 21 november
200 'Sub Signo Libelli begint 'n tweede leven', Weblog Neder-L.nl, 19 november
199 'Op 't VERKEERDE been gezet'  in Taalpeil 2012-2013, blz. 8
198 'Een tussentaal rukt op in Vlaanderen' in NRC Handelsblad 20 november
197 'Een politicus die op mannen vált? De abnormale taal van het NOS journaal', in Onze Taal, jaargang 81, nr. 11, blz. 304-306
196 'De dialecten van het Nederlands', Kennislink, 22 oktober
195 'Een ondeugelijk rapport', Weblog Neder-L.nl, 15 oktober
194 'Eraan zijn verknocht', Weblog Neder-L.nl, 12 september
193 'Raar', Weblog Neder-L.nl, 18 juli
192 'Waarom niet Nederlandistiek?', Weblog Neder-L.nl, 8 juni
191 'HET bestaat niet!', Weblog Neder-L.nl, 30 mei
190 'EYE: 'n doorn in 't oog', Weblog Neder-L.nl, 3 april
189 'Een oor aangenaaid', Weblog Neder-L.nl, 22 maart
188 'Ga toch fietsen', Weblog Neder-L.nl, 27 februari 
2011 187 'De lange arm van de grammatici', in Praagse Perspectieven 7 (red. Zdenka Hrncirova e.a.),  Praag 2011, blz. 137-153.
186 Dialectatlas van het Nederlands (red. Nicoline van der Sijs) Bert Bakker, Amsterdam.
wint LOT-Populariseringsprijs 2011
Mijn bijdrage hierin: 25 woordkaartjes met commentaar, blz.  84-137.
-
- interview De Gids (Vara) Radio 1, 3 oktober 2011 (WEBCAM)
- interview Radio Nederland Wereldomroep, 11 november 2011
- interview Radio Nederland Wereldomroep, 18 november 2011 
- interview Radio Nederland Wereldomroep, 11 december 2011
  (over de namen voor 'paardebloem') 
- interview Radio Nederland Wereldomroep, 20 januari 2012
  (over de namen voor 'zoen')  
- interview Radio Nederland Wereldomroep, 27 januari 2012
  (over patat en friet) 
- interview Radio Nederland Wereldomroep, 2 maart 2012
  (over de namen voor 'meikever') 
- interview Radio Nederland Wereldomroep. 9 maart 2012
  (over de afscheidsgroet) 
185 'Wat niet kan, kun je niet zeggen', in de Volkskrant, 7 maart
2010

184 Recensie van: Nicoline van der Sijs, Nederlandse woorden wereldwijd, 's-Gravenhage, Sdu 2010, in vakTaal, jaargang 23, nr. 3, blz. 17-18. 
183 'Moet alles maar kunnen?', op Kennislink.nl, 17 december
182 Hun hebben de taal verkwanseld; over Poldernederlands, 'fout' Nederlands en ABN, Atheneum Amsterdam, 231 blzz..
19 november 2010
18 december 2010, 2e (e-book) en 3e druk 
april 2011, 4e druk

Recensies:

- Peter Debrabandere, Over taalverandering en taalverloedering, in Neerlandia/Nederlands van Nu, jrg.116, 2012
-
Ann Marynissen, recensie in Internationale Neerlandistiek, jrg. 2, 2012, blz. 186-189.
-
http://boeklog.info/2011/09/04/hun-hebben-de-taal-verkwanseld/
- Fenny Schuttel, recensie in Amstelodamare, jaargang 33, nr. 6, blz. 25-26
- Suzanne Aalberse, recensie in vakTaal, jaargang 24, nr. 1, blz.14-15
- Hans Hoekstra, 'En zo kun je met taal alle kanten op', in Het Parool, 18 mei 2011
- Adrianus,'Fout?', op Leeskost, 18 mei 2011
- Hans Hoekstra, '' Hun staan vooraan' is handig Nederlands, in Eindhovens Dagblad, 14 mei 2011
- Henk Jongsma, Hun hebben de taal verkwanseld, op Alles over Taal, 4 april
- 'Hun praten gewoon Nederlands' in Quest, maart 2011, blz. 114.
- Jurgen Tiekstra, 'In de moedertaal maakt niemand fouten', in Friesch Dagblad, 19 februari 2011
- Joel van Houdt, Van HEM of HUM, Nederlands Dagblad, 11 februari 2011 
- Aline de Bruin, Hun spreken geen ABN meer, in Reformatorisch Dagblad, 24 januari 2011
- Arie Storm, boekenrubriek Trosnieuwsshow, 8 januari 2011, vanaf 13 min. 04
- Mieke Zijlmans, Lekker blaai zaain, in de Volkskrant, 31 december 2010
- Ronald Snijders, Muggenzifterij met tussen-n, in NRC-Handelsblad, 23 december 2010
- Judith Valentijn, Hun hebben de taal verkwanseld door Jan Stroop,13 december 2010
- Marc van Oostendorp, De verscheurde ziel van Jan Stroop, 30 november 2010
181 'Doei' in Onze Taal jrg. 79, afl. 11, blz. 315.
180 'Nu gaat (die)gene met de die' in Voor Magda; artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit van Gent, Academia Press Gent, blz. 551-559.
179 'Dialectopname nr. 521, Herel, 5 augustus 1966' in Brabants, jaargang 7, nummer 2, blz. 41-43.
2009 178 Recensie van: Maarten Jan Hoekstra, Huis, tuin en keuken. Wonen in woorden door de eeuwen heen, Amsterdam, Uitgeverij Atlas 2009, in vakTaal, jaargang 22, nr.1, blz. 19-20. 
177 'Zie hier, een kosteloos Nationaal Historisch Museum!'. Recensie van Riemer Reinsma, Namen op de kaart. Oorsprong van geografische namen in Nederland en Vlaanderen. Uitgeverij Atlas, Amsterdam, in NRC-Handelsblad, Boeken, vrijdag 26 juni, blz. 6. 
176 Recensie van: Johan Taeldeman (ed.): Jan Oscar De Gruyter
(1907), Het Gentse dialekt. Klank- en vormleer
in Tijdschriift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
, jrg. 125, blz. 98-99
175 'Twee- en meerledige werkwoordsgroepen in gesproken Nederlands', in Fons Verborum; Feestbundel voor prof. dr. A.M.F.J. (Fons) Moerdijk (red. E. Beijk e.a.),  Leiden/Amsterdam, blz.  459-469.
174 'Grouwe gebauwen, louwe thee,/holadio, holadië'. Recensie van Guy Tops, Waarom die lettertjes in de soep? Uitgeverij Davidfonds, Leuven, in NRC-Handelsblad, Boeken, vrijdag 17 april, blz. 6. 
173 'Groeten en wensen', in Moi, adieë en salut; Groeten in Nederland en Vlaanderen. Stichting Nederlandse Dialecten, Groesbeek, blz. 13-23.
Naschift:  Niet doei maar doeg is Zaans
172 ''De twee gezichten van Jan Pieter Heije' in Ons Amsterdam, jaargang 61, nr. 3, blz.98-103.
171 'Het Nederlands van almanak tot zenit'. Recensie van Marlies Philippa, Koffie, kaffer & katoen; Arabische leenwoorden in het Nederlands, Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam, in NRC-Handelsblad, Boeken, vrijdag 2 januari, blz. 10.  
2008 170 'Wat Andriessen erbij schreef' in A. Hoogenboom e.a., De wereld van Christiaan Andriessen; Amsterdamse dagboektekeningen 1805-1808. Bussum/Amsterdam , blz. 13-16.
169 'Niet overdraaiven'  (over de vermeende invloed van radio en tv op het taalgebruik), in Varagids  27 sept.-3 okt., blz. 14-15.
168 'Zelfs de koning kan een volk geen taal opdringen'. Recensie van Guy Janssens en Kris Steyaert, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830) , Brussel Vubpress,in NRC-Handelsblad, Boeken, vrijdag 5 september, blz. 6.  
167 ''w8 ff' is evengoed standaardtaal'. Recensie van Joop van der Horst, Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur, Amsterdam Meulenhoff; in NRC-Handelsblad, Boeken, vrijdag 1 augustus, blz. 11.  
166 Recensie van: Guy Janssens en Kris Steyaert, Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830) , Brussel Vubpress, in vakTaal, jaargang 21, nr.1, blz. 18-19. 
165 'Taalgevoel en bedachte regels staan haaks op elkaar'. Recensie van De Taalclub: Groter als, nieuwe regels voor het Nederlands van nu. Adr. Heinen Uitgevers, 's-Hertogenbosch. in NRC-Handelsblad, Boeken, vrijdag 29 februari, blz. 6.  

164 'De inburgering van een spraakgebrek'. Recensie van Renée van Bezooijen, Het raadsel van de ratelaar: Rondom de r in het Leewarders en het Fries, Fryske Akademy) in NRC-Handelsblad, Boeken, vrijdag 4 januari, blz. 7.  
2007 163

Irene Jacobi, Louis C.W. Pols, Jan Stroop, ‘Dutch diphthong and long vowel realizations as changing socio-economic markers’, in Proceedings 16th International Congress of Phonetics Sciences, Saarbrücken, blz. 1481-1484.

162 enkele korte bijdragen (o.a. over Poldernederlands en groter als) in: De toekomst van het Nederlands (redactie Onze Taal), blz. 28,  64-65.
161 Het ABN: onmisbare spreeknorm en 'decoder', in Onze Taal, 76e jaargang, nummer  10, blz. 264-266.
Marc van Oostendorp schreef in datzelfde nummer hier een reactie op, 'Voor het meedogende oor'; zie:http://www.vanoostendorp.nl/linguist/meedogendeoor.html
En ik diende hem vervolgens weer van repliek; zie:http://www.janstroop.nl/artikelen/Repliek.shtml
160 'De spraakmakende vrouw', in: De Groene Amsterdammer, jaargang 131, nr. 27 (6 juli), blz. 22-23
159 'Levensbericht Jo Daan' in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 2005-2006, blz. 37-45. 

158 'De namen van de zakdoek' in Leven met woorden; afscheidsbundel voor Professor Piet van Sterkenburg (red. Fons Moerdijk, Ariane van Santen en Rob Tempelaars, Leiden, blz. 269-279.
157 'Brabantse nonkels' (bespreking van Woordenboek van de Brabantse dialecten; red. Miet Ooms, Ines Blomme, Joep Kruijsen en Jos Swanenberg) in De Groene Amsterdammer, jaargang 131, nr. 1 (5 januari 2007, blz. 37. 
2006 156

Irene Jacobi, Louis Pols and Jan Stroop, "Measuring and Comparing Vowel Qualities in a Dutch Spontaneous Speech Corpus", Proc. Interspeech'06, Pittsburgh PA, p.701-704155 'Over de verkleinwoordvorming in de West-Brabantse dialecten' in Jaarboek 66 De Ghulden Roos, Roosendaal, blz.  115-123.

154 'Van dialect naar ABN naar Poldernederlands; over ontstaan, opkomst en verloop van onze omgangstaal' in Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom; (zie 151) blz. 55-65.
Watiedereen.jpg 153 Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom, onder redactie van Nicoline van der Sijs, Jan Stroop en Fred Weerman; Amsterdam 2006; uitgeverij Bert Bakker.
Winnaar van de LOT populariseringsprijs 2007
152 'De veelzijdigheid der taalkunde' (recensie van Hans Hulshof, Maaike Rietmeijer en Arie Verhagen, Taalkunde voor de tweede fase van het VWO, Amsterdam 2006, Amsterdam University Press) in De Groene Amsterdammer, jaargang 130, nr. 40 (6 oktober 2006), blz. 50. 
151 't (Virtuele) ABN als onmisbare decoder', in Vaktaal, jaargang 19, nr. 1, blz.12.
150 'In Memoriam Jo Daan (1910-2006)', tekst uitgesproken bij de  crematieplechtigheid op vrijdag 16 juni te Diepenveen 
149 'Nog eens naar die paardebloem gekeken'; lezing bij het afscheid van Har Brok, 16-02-2006. Afgedrukt in Waar bloeien schuddekopjes en zwijntjesgras? (Uitgave van het Meertens instituut, Amsterdam)148 'Boek der boeken'  (recensie van Karina van Dalen-Oskam en Marijke Mooijaart, Nieuw bijbels lexicon, Amsterdam 2005, Bert Bakker) in De Groene Amsterdammer, jaargang 130, nr. 5 (3 februari 2006), blz. 39. 
2005 147 Irene Jacobi, Louis C.W. Pols and Jan Stroop, Polder Dutch: Aspects of the [Ei]-lowering in Standard Dutch, in: Proceedings Eurospeech 2005 Lisbon ISCA, 2005, p. 2877-2880.
146 'Van Delta naar Tweestromenland'  (gewijzigde tekst van nr. 132), in Culturele Identiteit in het Nieuwe Europa, (red. Zofia Klimaszewska),  Warszawa, blz. 399-416. 
145 'Zeeuws tussen Vlaams en Brabants' in Zeeland, tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, jaargang 14, nr. 4, blz. 145-150.
144 'Tranen voor Venus' ; bijdrage aan de afscheids-cd voor Ad Welschen, 27 oktober 2005
143 'Aan de zelfkant van het Nederlands'
 (recensie van: Nicoline van der Sijs (red.) Wereldnederlands: Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Sdu Uitgevers, 196 blzz.) in De Groene Amsterdammer, jaargang 129, nr. 32 (12 augustus 2005), blz. 42-43.


142 'De pijp aan Maarten geven', in 'Daer omme lachen die liede' (red. Ton van Strien en Roel Zemel), Amsterdam 2005, blz. 81-84.141 'Over liggen/leggen en kunnen/kennen', in Taal als levenswerk; aspecten van de Nederlandse taalkunde (red. J. Engelsman e.a.), Den Haag 2005, blz. 168-172.
140 'Weet wat u eet', in Proeven van dialect (redactie Veronique de Tier e.a.), Groesbeek 2005, blz. 15-35.
2004 139 'Wie sich junge Niederländerinnen von der Standardsprache verabschieden' in Hans Beelen (Hrsg.), Niederländisch im Europa der Regionen. Ausgewählte Beiträge des Oldenburger Kolloquiums zum Niederländischunterricht, Agenda Verlag 2004, blz. 34-43.
138 'Hoe praatten ze? Over het taalgebruik van de tien "Grootste Nederlanders"', in De Groene Amsterdammer, jaargang 128, nr. 46 (12 november 2004), blz. 48-51.
137 'Wat over niet en dat', in Johan de Caluwe e.a. (red.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal, Gent, blz. 761-770.
[over het verdwijnen van de t in wat, niet en dat]
136 'Een onbescheiden schoolmeester'; De biografie van J. H. van Dale in Biografie Bulletin jaargang 14, nr. 2, blz. 34-37.
135 'Doegut op oew sloffe', in Brabants, jaargang 1, nr. 1, blz. 19-21.
[over de gebiedende wijs in de Brabantse dialecten]
2003 134 'Bretels', in Taal en Tongval, jrg. 55, blz. 113-123.  
[over de benamingen voor 'bretels']
133 Waar gaat het Nederlands naartoe? (redactie J. Stroop ), Amsterdam (Bert Bakker)
genomineerd voor de Populariseringsprijs 2004 van LOT (Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap)

RECENSIE door Frans Hinskens in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 121 (2005), blz. 299-301
132 'Van Delta naar Tweestromenland' in Stroop (red.) Waar gaat het Nederlands naartoe?, blz. 14-24.
131 aankondiging Jo Daan, Geschiedenis van de dialectgeografie in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde jrg. 119, blz. 132-142.
130 'Dr. Heije schreef ook noten', in Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde jrg. 119, blz. 132-142.
2002   
129 'Waar gaan we met het Nederlands naar toe?' In De talige toekomst van Europa; volgens een plan? Publikaties van het Instituut Algemene Taalwetenschap nr. 73, Universiteit van Amsterdam.
128 'Bretels' op de cd In verband met Jan Luif
127 'De nieuwe koers van Dr. Heije' in Literatuur zonder leeftijd , jrg. 16 (2002), nr. 58, blz. 241-253.
126 West-Brabants (met Hans Heestermans), in de serie Taal in stad en land, Den Haag, Sdu.
2001 125 'De beweeglijkste en avontuurlijkste vorm van taalkunde'; recensie van Jo Daan, Geschiedenis van de dialectgeografie, in Vaktaal 14e jrg. (2001), nr.1/2, blz.20-22.
124 'Heijes uitvaart en daarna' in Nieuw Letterkundig Magazijn, jrg. 19, nr. 1 (mei 2001), blz.15-20.
2000 123 'Het andere Bureau' in BN/De Stem , 17 november 2000.
122 recensie J. van der Horst en K. van der Horst, Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw, 1999, in Tijdschrift voor Taalbeheersing, jrg. 22, nr. 4 (december 2000), blz. 383-385.
121 'Raaikeboer' in Nochtans was scherp van zin (Album Hugo Ryckeboer), vakgroep Nederlandse Taalkunde, Gent, blz. 377-381.
120 'Naar een rehabilitatie van het ABN' in Nederlandse Taalkunde 5, nr. 3, blz. 272-279.
119 'Het sceen teen moeste ghestorven sijn, tenslotte?' in Samengevoegde woorden; voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar, LSG Nederlandse Taalkunde, Amsterdam, blz. 239-243.
de discussie in Neerlandistiek.nl (jaargang 2001) die erop volgde, o.a. met A. Duinhoven.
118 'Moet het ABN zomaar naar zijn ouwemoer?' in Moer 32, nr.1, blz.23-27.
117 'Gepolder in de glazen' in Onze Taal 69, nr.2/3, blz. 51-53.
1999 116 'Young women's Farewell to Standard Dutch'
Paper Conference on Methods in Dialectology, 1-6 August 1999, St. John’s, Newfoundland, Canada.
115 'Poldernederlands: een vanzelfsprekende ontwikkeling', in Taaltips Actief 5, nr. 6, blz. 2-5.
114 'Wat Toon Weijnen allemaal niet gehoord heeft', in Weijnen Tnegentig, Schiedam, Uitgeverij Scriptum, blz. 121-127.
113 'Burgerlijk Amsterdams' in J.J Kruijsen en N. van der Sijs, Honderd jaar stadstaal, Amsterdam, Uitgeverij Contact, blz.103-120.
1998 112 Poldernederlands; waardoor het ABN verdwijnt, Amsterdam, Bert Bakker, 116 blz. 
111 recensie van P.van Reenen en M. Elias, Taalverschillen, in vakTaal, 11e jrg. nr. 2, blz. 8.
110 'Het Poldernederlands ís al model!', in Onze Taal jrg.67, afl. 9, blz.226-228.
109 'Wordt het Poldernederlands model?' in Noordzee, taal en letteren, jrg. 1, nr. 1-2, blz. 11-13.
108 'Groepsportret met naambord' in Noordzee, taal en letteren, jrg. 1, nr. 1-2, blz. 5.
[over 't Meertens Instituut]
1997107 'Wordt het Poldernederlands model?', in Taal en Tongval, Themanummer 10, blz.10-29 (verschenen voorjaar 1999).
106 Voort, mijn lied!, gedichten van H. Heine vertaald door J.P. Heije, verzameld en uitgeleid door Jan Stroop, Amsterdam, C.J. Aarts, 1997.
105 recensie van C. D.Grijns, Jakarta Malay, Leiden 1991, in Taal en Tongval 49, blz. 98-101.
104 'Over het 'Journaal' van de gezusters Lammens (1736)', in Taal in tijd en ruimte; voor Cor van Bree bij zijn afscheid, Leiden, SNL, blz.193-199.
103 'Vlo en vlooien', in Grammaticaal spektakel, artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, blz. 219-229.
1996 102 'Taal uit balans', in Atheneum Illustre, nr. 6, blz. 42-45.
1995 101 'Woordmetathesis', in Taal en Tongval , jrg. 47, blz. 205-219.
100 'Naar Depok, en terug; (Indonesische impressies)', in Nymph 6, nr. 4, blz. 19-27.
  99 'De meester', in Lingua Theodisca; Beiträge zur Sprach- und Literaturwissenschaft Jan Goossens zum 65. Geburtstag, Munster/Hamburg, blz.465-475.
1994   98 recensie van Taal en leren; een bundel artikelen aangeboden aan prof. dr. E. Nieuwborg. (red. L.Beheydt), Louvain-la-neuve 1993, in Spektator 23, nr. 2, blz. 168.
  97 recensie van George A. Miller, De wetenschap van het woord; de hersenen als zetel van de taal (vertaling en bewerking: Pieter A.M. Seuren). Maastricht/Brussel 1993, in Spektator 23, nr. 1, blz. 88.
  96 recensie van M.A. Mooijaart, Atlas van vroegmiddel -nederlandse taalvarianten, Utrecht 1992, in Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 110, blz. 239-241.
  95 'A triggered nasalization' van 3 mei 1993
(Engelse versie van 94)
  94 'Afgedwongen nasalering', in Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 110, blz.55-67.
  93 'De herkomst van 'ouwehoeren', in Onze Taal 63, nr. 1, blz. 22. (in het aprilnr. nog een korte reactie).
1993   92 recensie van R. van Hout, De structuur van taalvariatie (diss. Nijmegen 1989), in TNTL 109, blz. 391-397.
  91 'Van B naar A', in Nymph, Nederlands tijdschrift, jrg 5, nr. 1, blz. 9-14.
  90 'Mijn 10 favorieten', in C. Swanenberg (red.), Onder ons gezegd in Brabant, Delft, blz. 288-291.
2e druk, 2011
  89 'De devaluering van de Universiteit', in J. Fontijn e.a. (red.), Aanslag op de letteren, Amsterdam,. blz. 44-46.
  88 'De toekomst van het Nederlands', in J.C.H. Blom e.a., De onmacht van het grote: cultuur in Europa, Amsterdam, blz. 42-53.
  87 'Namen, appellatieven en fonologie', in Taal en Tongval 45, blz. 13-49.
  86 'Van dialect naar A.A.N.' in H.H.A. van de Wijngaard e.a. (red.), Van de A tot de AA, Waalre 1993, blz.17-27.
  85 'Twee meervouden die het niet zijn' in B. van Bakel e.a. (red.), Zin dat het heeft; een liber amicorum voor Jan van Bakel, Nijmegen, blz. 55-65.
[over hersenen/hersens en mazelen/mazels]
1992   84 'Leestest' in Vaktaal 5, nr. 3/4, blz. 14.
  83 'Genus en geslacht' in Vaktaal 5, nr. 2, blz. 7.
  82 'De Klemtoon' in Vaktaal 5, nr. 1, blz. 7.
  81 'Weg Standaardtaal' in Onze Taal 61, blz. 179-182. Ook in: Kris Kras door het Nederlands (red. Frank Jansen en Liesbeth Gijsbers,  Den Haag 1998, blz.107-114.
Ook in: Taalalmanak (red. Peter Burger en Jaap de Jong), Sdu Den Haag, 1997, blz. 121-126.
  80 'PS opnieuw bekeken, in de spiegel' in E.C. Schermer-Vermeer e.a. (red.), De kunst van de grammatica; Artikelen aangeboden aan Frida Balk-Smit Duyzentkunst bij haar afscheid als hoogleraar Taalkunde van het hedendaags Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Amsterdam, blz. 197-204.
  79 'Welk Nederlands na 1992?' in Het Nederlands na 1992; lezingen, gehouden op het gelijknamige congres, op 21 en 22 november 1991 georganiseerd door de Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN-jaarboek).
  78 'Towards the end of the standard language in the Netherlands' in J.A. van Leuvensteijn and J.B. Berns (eds.), Dialect and Standard Language in the English, Dutch, German and Norwegian Language Areas. North-Holland, Amsterdam.
1990   77 recensie van: H.F. Schatz, Plat Amsterdams in its social context, Amsterdam 1986, in TNTL 106, blz. 82-84.
  76 recensie van A. Pauwels, Immigrant Dialects and Language Maintenance in Australia, Dordrecht 1986, in TNTL 106, blz. 77-82.
  75 'Op weg naar school?' in Vragende wijs; bundel aangeboden aan Leopold Peeters. Amsterdam, blz. 144-152.
[over o.a. skool, skepen t.o. school, schepen]
1989   74 'Woordgeslacht ('genus')', in De Vierschaer 7, blz. 4-15.
1988   73 recensie van J. Taeldeman, De klankstruktuur van het Gentse dialekt, Gent 1985, in Spektator 18, blz. 320-324.
  72 'Het Volksliedsarchief ontsloten', in Mededelingen van het P.J. Meertensinstituut 40, blz. 1-9.
  71 'Twee soorten schwa', in Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 104, blz. 52-69 en
'Twee soorten schwa' (deel 2) 81-114.
1987   70 'Enclitische verschijnselen in het Westbrabants', in Taal en Tongval 39, blz. 121-140.
  69 'Explanation by linguistic maps', in W. Koopman e.a. (eds.), Explanation and Linguistic Change, Amsterdam, blz. 259-273.
  68 'Naamvallen, resten en relicten', in De Vierschaer 5, blz. 4-13.
1986   67 'Patat of friet', in De Literatuurkrant Najaar 1986, bijlage, blz. 15.
  66 recensie van J.A. van Leuvensteijn, Geert Hendricxse van Breughel, Amsterdam 1985, in Spektator 15, blz.300-301.
  65 'Some sandhi-phenomena in the southern Dutch dialects', in Henning Andersen (ed.), Sandhi Pheno-mena in the languages of Europe, Berlin, blz. 145-155. Zie ook: A.C.M. Goeman, 'Some additional data relevant to Stroop's paper, in id., blz. 157-159.
  64 'Over dialectologie', in De Vierschaer 4, blz. 71-77.
1985   63 'The domains of phonological rules in the southern dutch dialects', in Folia Linguistica 19, blz. 357-364.
  62 'Over schuilgaande medeklinkers en hun sporen', in De Vierschaer 3, blz. 59-66.
  61 Onze veranderende taal (red. samen met Jo Daan e.a.) Utrecht; hieraan bijgedragen hfst. 4, 'Hoe worden taalvariëteiten onderzocht?',  blz. 141-183.
1984   60 'De lexikale leemte als verklaringsprincipe', in Taal en Tongval 36, blz. 1-24.
  59 'De familienamen te Wouw in 1947', in De Vierschaer 2, blz. 3-13.
  58 'Polariserende Regels', in Spektator 13, blz. 346-360.
1983   57 'Wouw in het Westbrabantse taallandschap', in Jaarboek De Ghulden Roos 43, blz. 41-53.
  56 Nederlands dialectonderzoek (Redactie en Inleiding), Amsterdam.
[bundel met artikelen van Daan, Goeman, Goossens, Hogerheijde, Hoppenbrouwers, Jansen, Kloeke, De Rooij, Ryckeboer, De Schutter, Stroop, Taeldeman, Terpstra, Verheyden en Weijnen] 
1982   55 recensie van P.G.J.van Sterkenburg, Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands, in Spektator 12, blz. 149.
  54 recensie van: Jozien Jobse -van Putten, 'n Brood is ginnen stoeten, Amsterdam 1980, in Spektator 12, blz. 149-150.
  53 recensie van: Jozien Jobse -van Putten, 'n Brood is ginnen stoeten, Amsterdam 1980, in TNTL 99, nr. 1, bl. 68-71.
  52 'Twee gevallen van woordverandering', in De nieuwe taalgids 75, blz. 135-140.
1981   51 'Metathesis van s en p; over oorzaak en status van de metathesis van s en p in de Nederlandse dialekten', in Spektator 11, blz. 224-248.
  50 herziene versie taalkaart VERRAS (interne publicatie Atlas Linguarum Europae).
  49 Taalkaart OUVRIER met kommentaar (interne publicatie Atlas Linguarum Europae).
  48 'Kartographie und Dialektologie' (nog altijd niet verschenen in Germanistische Linguistik).
  47 Sprekend een Westbrabander II; krantestukjes over dialektverschijnselen in West-Noord-Brabant, Amsterdam.
recensie:
H. Heestermans
  46 'Sociale aspecten van het dialect in het werk van A.M. de Jong', in A.M. de Jong. Leven en werken 1888-1943, Den Bosch; ook in Sprekend een Westbrabander II.
  45 'Diffuse diftongering', in De nieuwe taalgids 74, blz. 1-16. Ook in 49. Nederlands dialectonderzoek, Amsterdam 1983, blz. 155-171. 
1980   44 'Een heroriëntatie van de dialektstudie', in Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 96, blz. 266-286.
  43 'Eén î is geen î', in Liber amicorum Weijnen, Assen, blz. 130-139.
1979   42 recensie van H. Entjes, Dialecten in Nederland, Haren 1974, in Taal en Tongval 31, blz. 93-94.
  41 Sprekend een Westbrabander; krantestukjes over dialektverschijnselen in West-Noord-Brabant, Amsterdam; tweede druk 1980.
recensies:
H. Brok, Brabantia 29, blz. 3.
M. Philippa, Onze Taal 49, blz. 6.
P.G.J. van Sterkenburg, TNTL 97, blz. 231-234.
  40 'Veranderingen van ijzer', in M. Gerritsen (red.), Taalverandering in Nederlandse dialekten, Muiderberg, blz. 111-120.
1978   39 recensie van A.H.G. Schaars, Agrarische terminologie in Oost-Gelderland..., Zutphen 1977, in Spektator 9, blz. 188-189.
  38 recensie van Jan van Bakel, Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd, Brugge/Nijmegen, 1977, in Spektator 9, blz. 89-91.
  37 'Vlaamse Soldatenbrieven (...)', NRC Cultureel Supplement, 10 november 1978.
  36 '(Nog?) een bewijs voor de Rijnlandse windmolenexpansie', in Gramma 2, blz. 249-255.
1977   35 Popmuziek: kunst, kultuur of koopwaar? (een documentatie) Amersfoort, De Horstink.
Hierin ook nr. 25, 'Popmuziek als romantisch fenomeen'
  34 Molenaarstermen en molengeschiedenis; een onderzoek naar herkomst, ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband met de geschiedenis van de water- en de windmolen in de Nederlanden, diss. Nijmegen; 2e druk Arnhem, 1979
recensies:
Jan van Bakel, Gramma 2, blz. 2-3.
J. Th. Balk, NRC-Handelsblad 21 okt. 1977.
Paul Bauters, De Belgische Molenaar 72, blz. 24.
H. Besselaar, Spieghel Historiael 13, blz. 8.
M. Devos, TNTL 94, blz. 3-4.
A.J. de Koning, Molennieuws 24 , blz. 81.
Jan Kooistra, Leekster Courant , 30 nov. 1978.
L. van Lambalgen, De Molenaar 80, blz. 46.
P. Verkruijsse, Spektator 8, blz. 5.
1975   33 'De snikken en grimlachjes van nu', in Literatuurkrant winter 1975, blz. 12-13.
  32 'De achtste van Bob Dylan', in Literatuurkrant winter 1975, blz. 8-9.
  31 'Bilhamers', in Taal en Tongval 27, blz. 86-90.
1974   30 recensie van: Karl Josef Küpper, Studien zur Verbstellung in den Kölner Jahrbücher des 14./15. Jahrhundert, Bonn 1971, in Leuvense Bijdragen 63, blz. 181-185.
  29 'Molentermen en kartering', in: S.H.A.M. Zoetmulder e.a., De Brabantse Molens, Helmond, blz. 13-25.
  28 Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland II; Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie 46 (redactie gevoerd en 4 hoofdstukken bijgedragen: ponderboom, paardebloem, melkbocht, meikever. De gelijknamige kaarten maken deel uit van aflevering 9 van de Taalatlas van Noord - en Zuid-Nederland).
recensie:
R. Willemyns, Leuvense Bijdragen 65.
  27 'Iets over de uitspraak van de protonische vokaal in Romaanse leenwoorden', in De nieuwe taalgids 67, blz. 314-330.
  26 'Doeg; een korte impressie', in De nieuwe taalgids 67, blz. 145-146.
  25 'Popmuziek als romantisch fenomeen', in De Gids 137, blz. 442-459. Ook in Popmuziek: kunst, kultuur of koopwaar? (een documentatie) Amersfoort, 1977.
  24 'De Rijksgrens als taalgrens', in Taal en Tongval 26, blz. 86-90.
1973   23 'Nog een standaard verhaal', in Molen-informatie, deel 2, blz. 11.
  22 Bob Dylan bij benadering (samen met Jan Donkers), Hoorn, Uitgeverij Westfriesland

'Als we het werkboek van Ernst Jansz niet meerekenen, is 'Bob Dylan bij benadering' van de Jannen Donkers en Stroop uit 1973 het laatste (en tevens beste) Nederlandstalige Dylanboek.' (1-2-2011)
http://fritstromp.web-log.nl/modern_times/boeken/
.
1972   21 'Waar wonen zij?', in Over en weer, contactblad voor onderwijs en omroep, 1, 9 augustus 1972, blz.9-10.
  20 recensie van H. Entjes, Die Mundart des Dorfes Vriezenveen... in Taal en Tongval 24, blz. 192-194.
  19 recensie van H. Kleijn, Planten en hun naam, Amsterdam 1970, in Taal en Tongval 24, blz. 86-88.
  18 'Een patat mét (..vragen), in Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 24, blz. 8-12.
1970   17 'Nederlandse streektalen', in Studium generale afl. 9. blz. 3-6.
CELL CELL CELL CELL
CELL CELL CELL CELL
CELL CELL CELL CELL
CELL CELL CELL CELL
  16 'Systeem in gesproken werkwoordsgroepen', in Handelingen van het ...Nederlandsche Philologencongres; vol. 31 (1971[1971]), blz. 224-244.
  15 'Systeem in gesproken werkwoordsgroepen', in Taal en Tongval 20, Blz. 128-147. Ook in Nederlands dialectonderzoek , Amsterdam 1983, blz. 247-264.
  14

recensie van A. Weijnen & J. van Bakel, Woordenboek van de Brabantse dialecten afl.  2,  in Taal en Tongval 22, blz. 75-76.

1969   13 Paardebloem à la carte; over de Nederlandse benamingen voor Taraxacum officinale Web.. Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie Amsterdam.
recensies:
E. Eylenbosch, Leuvense Bijdragen 59 (blz. 2).
J. Goossens, Taal en Tongval 22 (blz. 1-2).
P.J. Meertens, Volkskunde 71 (blz. 1).
J.L. Pauwels, TNTL 87 (blz. 1).
  12 'Enkele molentermen nader toegelicht', in Merlet, driemaandelijks orgaan van het streekarchivariaat Land van Cuyk 5, blz. 19-20.
  11 'Een hoofd-stukje', in Taal en Tongval 21, blz. 228-232.
  10 'In een vergiet verzuipen', in Taal en Tongval 21, blz. 59-71.
1968     9 recensie van H.F.A. van der Lubbe, Woordvolgorde in het Nederlands, Assen 1968, in Taal en Tongval 20, blz. 189.
    8 recensie van P.C. Paardekooper, Wendier tegen wetenschap,in Taal en Tongval 20 , blz. 82.
   7 'Wijze en dwaze maagden bij Coornhert en De Koning', in Jaarboek 18 'De Fonteine', Gent, blz. 197-227.
    6 'Molenvragenlijsten in bewerking', in Mededelingen van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse volkseigen, nr. 20, blz. 8-10.
1967     5 recensie van A.P.M. Lafeber, Het dialect van Gouda, Gouda 1967, in Taal en Tongval 19, blz. 180-181.
    4 'Bij het verschijnen van een nieuw dialectwoorden- boek', in Taal en Tongval 19, blz. 121-128.
    3

'Naar aanleiding van de taalkaart ponderboom', in Taal en Tongval 19, blz. 53-69.

1963     2

'De terminologie van de handboogschutter', in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, dl 80, blz. 26-40.

1962     1

'Schutterstermen, vroeger en nu', in: Jaarboek De Ghulden Roos, nr. 22, Roosendaal, blz. 17-28.

Print deze paginaOmhoog