Volledige Stamboom deel 1

C. STAMBOOM  (door Frans en Rien Stroop m.m.v. Jan Stroop)

(als een naam vet gezet is, heeft die persoon kinderen met de naam STROOP)

Wensel Strop 
* 1726 Leydmeritz (CS), Litomerice
+ 11-11-1779, Zierikzee
x 16-11-1768 Ned. Herv. Gem. Zierikzee met Geertruyd Lazarums,*09-05-1738 Rucphen; +22-06-1794, R.
dochter van Cornelis Paulus Lazarums en Johanna Jorisse Schore (? of van der Scharre?)

Wensel 27-12-1771 ingeschreven in poorterboek Zierikzee.
Geertruyd Lazarums hertrouwt:
x 05-04-1780 te Zierikzee met Reinerus Raimaker;..
huwelijk ontbonden: 08-03-1781 Rucphen

 

1. Maria Stro(o)p, naaister * 18-10-1769, Zierikzee; + 26-12-1830, Rucphen; x 26-04-1802 Oude Tonge met Pieter Bens * 21-12-1778  Oude Tonge; + 28-12-1808, Oude Tonge, z.v. Pieter Bens en Maria Verschuur;
in 1810 gaat Maria naar Rucphen, waar ze ‘schoolhoudster‘ wordt (Borgbrief 16-08-1810, met dochter Johanna Maria Bensch (g. v. Frans Stroop). Schooljuffrouw 1815 Rucphen Langendijk (Reg. Patentschuldigen)

2. Corneli(u)s Stro(o)p arbeider (Dienstplichtboek 1797-1798) *17-08-1771, (R.K.) Zierikzee + ??; (zie vlg. blz.)
x 06-05-1798, (zie: R.K. trouwboek Zierikzee) met  Maria Heerkens, *23-05-1777, Utrecht; + 27-01-1816, ‘s Hertogenbosch;  dochter van Johannes Heerkens en Antonia Kleijsse
geen kinderen bekend

3. Adriana Stro(o)p * 10-09-1773 (R.K.), Zierikzee + 26-11-1854, Zierikzee; x 16-07-1799, Zierikzee met Johannes Baptist Haringx (timmerman), * 15-09-1775 Zierikzee; + 03-09-1815,   Zierikzee, z. van David Haringx en Johanna Catharina Madiol; Adriana wordt ‘minne‘ genoemd

4. Johanna Stro(o)p * 01-07-1776 (R.K.), Zierikzee ; + 09-08-1776, Zierikzee ongehuwd; begraven straatpad /kerkhof van de Lievensmonsterkerk; wrsch.Wensel ook

5. Johannes Stro(o)p  arbeider (bouwman?; boerenknegt bij C. en W. Hellemons); (zie vlg. blz.)
* 18-10-1777 (R.K.), Zierikzee; + 10-01-1835, Rucphen
x 14-04-1799, Rucphen met Maria van Trijp * 7-2-1773, Rucphen, + 9-7-1859, Rucphen dochter van Franciscus van Trijp en Johanna van Overveld

 

Bijlagen

Over Cornelis (2.) Deze Cornelis, die lange tijd onvindbaar is gebleven, is op 10 juli 1802 opgenomen in het 23e Battaillon Infanterie op ‘t ijland Texel. Hij was op 6 juli 1802 voor 8 jaren, dus tot 6 juli 1810 aangenomen. (beroepssoldaat dus)

Hij was 5 voet 4 duim 18 lang; Ouderdom 30 jaren; geboorteplaats Zierikzee. Had eerder gediend, nl. 2 jaar en 1 maand, als soldaat bij de 6 1/2 brigade, die van Delft kwam. Daarvan afgegaan van paspoort. Ambagt, Kaarsenmaker
signalement bruin haar; snee door de lip; Religie Roomsch. Geen van de militairen op deze lijst geven vrouw of kinderen op.(Dit alles is gevonden door Frans Stroop, die er nog bijgezegd heeft dat Cornelis naar Batavia gegaan is) 

Johannes (5.), is blijkbaar kanonnier geweest in het Franse leger, en was gelegerd in Geertruidenberg, waar hij de geboorte van zijn zoon Adrianus (5.6.) aangeeft: 

Tekst (1813)

…. mil huit cents treize le six Juillet à midi    Par devant nous Jean Brouwers, Maire   ..ieux de l’Etat civil de la commune de Geertruidenberg, canton d’Oosterhout, departement des deux- n ,, thusd(?) est comparu Jean Stroop, agé de trente six ans, canonnier dans la cent vingt huitième compagnie de cannonniers gazelus cotes (?), en station dans cette commune, le quel nous [a] présenté un enfant du sexe masculin, né le trois de ce mois à quatre heures de selevé (?)de lui declarant et de Marie van Tryp son épouse et au quel il a declaré [á] vouloir donner le prenom d’Adrien;  les dites declaration et presentation faites en présence de Pierre Capelle, agé de trente et un ans, canonnier dans la dite compagnie et Jean Henri Metzke agé de quarante six ans garcon chapelier demeurans (?) dans cette commune, et ont le père et temoins signé avec nous la present notice [de] naissance après que lécluse (?) …. eté faites. 

Vertaling (voor zover leesbaar en begrepen):

In het jaar 1813 de 6e juli om 12 uur .
Voor ons, Jean Brouwers, burgemeester .. van de burgelijke staat van de gemeente Geertruidenberg, kanton Oosterhout, departement van de twee…… is verschenen Jean Stroop, 36 jaar oud, kanonnier in de 128e compagnie van de kanonniers/ …., gelegerd in deze gemeente, die ons heeft aangegeven een kind van het mannelijk geslacht, geboren op de 3e van deze maand om 4 uur smorgens , van hem en Marie van Tryp zijn echtgenote en aan wie hij heeft verklaard te willen geven de voornaam Adrien. De genoemde verklaring en aangifte zijn gedaan in tegenwoordigheid van Pierre Capelle, 31 jaar oud, kanonnier in de genoemde compagnie en Jean Henri Metzke, 46 jaar oud, leerling ??????    wonende in deze gemeente, en hebben de vader en de getuigen met ons getekend de onderhavige geboorteaangifte na  lezing??

Hij kom voor in 1795 in de Gemaallijst.

(Dit gegeven bevestigt, maar stelt ook bij, het verhaal dat onze familie afstamt van een soldaat uit het leger van Napoleon.) 

 

5. Johannes Stro(o)p (1777 Zierikzee):
5.1. Wenceslaus
*04-04-1800, Rucphen (arbeider, bouwman; 1825 Huw. akte)
+23-04-1882, Rucphen
x06-02-1825, Rucphen met Johanna Suykerbuyk, * 11-01-1793, Rucphen; + 06-03-1873, Rucphen, d. van Jacobus Suykerbuyk en Cornelia Vroegrijk

5.2. Franciscus
*21-08-1802, Rucphen (arbeider)
+16-04-1834, Rucphen
ongehuwd

5.3. Johannes
*04-09-1804, Rucphen (arbeider)
+03-12-1835, Rucphen
x25-06-1831, Rucphen met Cornelia Haast * 15-07-1807, Rucphen; + 16-03-1869, Rucphen d. van Pieter Haast en Maria Jongeneelen

5.4. Geertruida
*01-12-1806, Rucphen (dienstmeid 1829 bij fam Kop, Markt 5, R’daal;
+17-06-1892, Rucphen
ongehuwd

5.5. Cornelis
*23-12-1809, Rucphen (arbeider)
+27-10-1841, Rucphen
x26-05-1834, Oud Gastel met Antonia de Koning (wed. van Johannes Jongeneelen) *22-07-1796, Hoeven; + 02-08-1868, Rucphen d. van Adrianus de Koning en Jacoba van Helteren of Hetteren.

5.6. Adrianus
*03-07-1813, Geertruidenberg (zie Tekst hiervoor) arbeider, houthandelaar (: 1859 Register Patentschuldigen), landbouwer; in 1836 winkelier;  van 1836-65 aannemer; na 1865 niet meer (Patentreg.)
+20-12-1880, Rucphen
x06-02–1836, Rucphen met Maria de Jong, * 09-07-1810, Rucphen; + 24-01-1870, Rucphen,     d. van Johannes de Jong en Catharina van Beers
5.7. Maria
*26-04-1817, Rucphen
+04-10-1833, Rucphen
ongehuwd

5.8. Arnoldus
*06-02-1820, Rucphen
+10-02-1820, Rucphen

5.1. Wenceslaus (1800 Rucphen):
5.1.1. Jacoba
*10-07-1825, Roosendaal dienstmeid
+10-06-1872, Rucphen
ongehuwd

5.1.2. Anna Cornelia
*31-08-1828, Rucphen
+10-06-1915, Roosendaal
x15-11-1851, Rucphen met Jacobus van Dorst (arbeider), *16-12-1822, Rucphen; + 25-09-1868, Roosendaal, z.v. Johannes van Dorst en Catharina van Zitteren

5.1.3. Arnoldus
*08-09-1831, Rucphen arbeider, houtzager (1898)
+16-02-1909, Rucphen
x18-05-1858, Etten met Anna Maria Hermans, * 15-11-   1833, Etten; + 10-01-1913, Rucphen, d.v. Willem Hermans en Maria Klep

5.1.4. Maria
*23-06-1834, Rucphen
+20-01-1922, Roosendaal
x28-11-1858, Rucphen met Jacobus Krijntjes (houtzager), * 14-03-1833, Roosendaal; + 09-05-1901, Roosendaal, z.v.Adriaan Krijntjes en Johanna van Loon

5.1.5. Johanna
*16-10-1837, Rucphen
+29-07-1912, Oudenbosch
x21-11-1870, Oudenbosch met Petrus Buys(herbergier)(weduwnaar van Adriana Masseurs), * 08-11-1830, Oudenbosch; +12-06-1901, Oudenbosch, z.v.Godefridus Buys en Cornelia Dingenouts

5.1.3. Arnoldus (1831 Rucphen):
5.1.3.1. Wilhelmus
*24-10-1858, Rucphen (veldwachter, veehandelaar, timmerman bij overlijden)
+12-05-1915, Wouw
x 19-01-1887, Roosen­daal met Adriana van Ginneken,    * 04-06-1865 Rucphen; + 06-08-1952, Essen, d.v. Marinus van Ginneken en Anna Corn. van Gastel

5.1.3.2. Johanna
*26-02-1861 Rucphen
+27-03-1937 Oudenbosch
x17-11-1884 Oudenbosch met Cornelis Sep (cafehouder) *02-03-1862 Oudenbosch; +07-06-1923 Oudenbosch, z.v.Willem Sep en Willemyna Graste

5.1.3.3. Maria
*22-08-1863 Rucphen;
+02-09-1867 Klundert

5.1.3.4. Cornelia
*26-07-1865 Rucphen
+31-05-1916 Rucphen
x19-07-1893 Rucphen met Cornelis Hendrikus Sep (caféhouder)*18-06-1866 Oudenbosch; + 24-03-1909 Rucphen, z.v. Hermanus Sep en Anna Catharina Breugel 

5.1.3.5. Wenceslaus
*01-10-1868 Klundert  (timmerman, wagenmaker, herbergier)
+29-04-1937 Rucphen
x28-04-1894 Rucphen met Adriana Jacoba Verpaalen *   23-04-1865 Rucphen; + 07-09-1954 Rucphen, d.v. Johannes Verpaa­len en Maria Althuysen

5.1.3.6. Marinus
*24-05-1871 Roosendaal (machinesmid, herbergier)
+03-10-1937 Hoeven
x22-04-1895 Hoeven met Adriana van Oosterhout(is bij huw. caféhoudster!; op huw.akte)*11-10-1867 Hoe­­ven; + 10-12-1945 Hoeven, d.v.Marijn van Oosterhout en Johanna de Jong.Begin café Stroop? (vlgs Fr. Stroop)

5.1.3.7. Jacobus
*31-01-1873 Roosendaal;
+04-02-1873 Roosendaal

5.1.3.8. Johannes
*01-05-1875 Rucphen (broodbakker, opperman (1900), strater  (1901), hulpveldwachter)
+03-04-1951 Wouw (Heerle)
x05-11-1898 Rucphen met Cornelia van den Eeden *09-07-1872 Rucphen; + 17-03-1952 Wouw d.v. Marijn van den Eeden en Elisabeth van Baal

5.1.3.9. Cornelis Hermanus
*30-01-1879 Rucphen (strater, boswachter, veldwachter)
+23-11-1940 Amsterdam
x17-11-1904 Oosterhout met Antonia Jacoba Koreman  *20-09-1884 Ooster­hout; + 06-01-1965  Amster­­dam,   d.v. Pieter Koreman en Maria Diemel

 

5.1.3.1. Wilhelmus (1858 Rucphen):
5.1.3.1.1. Arnoldus Wenceslaus *21-05-1888 Roosendaal (veekoopman, herbergier); +05-01-1946 Essen x12-06-1918 Essen, met Philomena Meeusen * 17-04-1898 Essen; + 05-09-1980 Kapellen, d.v. Ludovicus Meeusen en Anna Maria Juliana Geers

5.1.3.1.2. Maria Cornelia *15-05-1889 Roosendaal +29-08-1963 Essen; x17-01-1912 Essen, met Franciscus Johannes van Geldorp (slagerij) * 20-02-1884 Essen; + 22-12-1962 Essen, z.v.Mattheus Franc.v.Geldorp en Cornelia Smout

5.1.3.1.3. Marinus Constantinus *18-01-1891 Roosendaal (veekoopman);  +15-03-1940 Kalmthout; x ca 1915 Kalmthout met Maria Elisabeth Janssens * 29-05-1899 Wuustwezel; + 13-02-1930 Achterbroek, d.v Adrianus Janssens en Anna Maria Tilburgs; x (2e) 23-09-1930 met Stephanie v.d. Cloodt * 29-05-1898 Kapellen ; + 14-05-1984 Brasschaat, d.v. Petrus Jan v.d. Cloodt en Caroline Sophie Ophoff

5.1.3.1.4. Helena Jacoba *07-08-1893 Roosendaal; +20-05-1957 Essen; x 27-12-1924 Essen met Alfr.Koreman (slachter) *28-06-1900 E.; +22-11-’50 Merksem, z.v. J.Koreman en M.Cat.Weijten

5.1.3.1.5. Johannes Maria *23-05-1895 Roosendaal (cafehouder, diamantslijper) +16-08-1954 Essen x02-01-1946 Essen, met Lucia Hereijgers (wed. v. Fran­c.v.d. Berckelaar) * 14-07-1881 Etten; + 06-12-1956 Wieze (B), d.v. Jacobus Hereijgers en Johanna Janssen

5.1.3.1.6. Johanna Jacoba ;*19-05-1897 Wouw; +16-09-1967 Tilburg; x09-04-1918 Roosendaal, met Cornelis Johannes de Been (medew. Philips) *02-05-1894 R’daal; +17-04-1946 Tilburg, z.v. Adr.de Been en Elis. van Oevelen; 2e x met Marcellus Cornelius van Dijck (weduwn. v. Cath. M. Hamont), z.v. Adrianus Norbertus van Dijck en Maria E. Donders *28-06-1893 Tilburg; +24-03-1981 Tilburg

5.1.3.1.7. Cornelia Josephina *25-09-1901 Roosendaal; +30-12-1985 Kapellen; x04-08-1923 Essen, met Lambert Vroman *20-08- 1896 Antwerpen; +30-05-1976 Wilrijk, z.v. Johannes Baptist Vroman en Paulina Fooy

5.1.3.1.8. Josephus Johannes *05-12-1904 Essen (cafeh., brouwer, bierrijder); +24-09-1986 Kapellen; x02-05-1933 Wuustwezel, met Julia Chantrain *10-12-1908 Wuust­wezel; +08-11-1977 Wuust­wezel, d.v. Ludgardis Fr.Chantrain en Isabella M.Stapels

5.1.3.1.9. Jacobus Marinus
*19-09-1908 Essen (slachter, diamantslijper)
+26-11-1944 Kamp Neuengamme, Hamburg; begraven op ‘t Nederlands ereveld te Hamburg-Ohlsdorf
grafsteen
was lid van de ‘ondergrondse’, waar ze hem voor weggevoerd hebben; was verraden (aldus F.Stroop).

5.1.3.4. Cornelia (1865 Rucphen):
5.1.3.4.1. Arnoldus Stroop (naar de moeder genoemd!)
*10-10-1886 Rucphen
+04-02-1887 Rucphen
deze tak sterft daarmee uit

5.1.3.5. Wenceslaus (1868 Klundert):
5.1.3.5.1. Johannes Nicolaas Louis Marinus  (wagenmaker,herbergier)
*10-02-1895 Rucphen
+19-06-1975 Roosendaal
x01-05-1919 Rucphen met Ludovica Adriana van Weezenbeeck * 02-10-1897 Meir (B); + 1998? , d.v.  Karel van Weezenbeeck en Johanna Marijnissen

5.1.3.5.2. Arnoldus Wilhelmus  (gemeente-ambtenaar)

*24-04-1896 Rucphen

+14-07-1943 Vollenhove

x29-04-1920 Rucphen met Johanna Cornelia Louise Clasina van Dorst * 18-04-1900 Rucphen;  + 13-01-1981 Vollenhove, d.v. Petrus van Dorst en Maria D.Schenk

5.1.3.5.3. Magdalena Cornelia Hendrika Louise

*28-12-1897 Rucphen

+30-06-1981 Roosendaal

x24-11-1927 Rucphen, met Antonius Henricus Hageman (commies)* 10-04-1901 Oberhausen; + 17-12-1983  Roosendaal, z.v. Theodorus Hageman en Antonia   Gademan

5.1.3.5.4. Johanna Maria Mathilde

* 21-03-1899 Rucphen

+ 31-05-1987 Rucphen

x 02-05-1921 Rucphen met Waltherus van Oosterbosch (arbeider) * 05-07-1898 Rucphen; + 03-11-1971 Breda, z.v. Waltherus van Oosterbosch en Johanna Braat

5.1.3.5.5. Hugo Jozef Dirk Gerrit (gemeentebode); * 15-12-1900 Rucphen; + 02-01-1984 Roosendaal; x 31-12-1923 Rucphen met Cornelia Adriana Elisabeth Schrauwen * 17-08-1900 Rucphen; + 28-06-1982 Rucphen, d.v. Jacobus Schrauwen en Anna C. de Rooy

5.1.3.6. Marinus (1871 Roosendaal):

5.1.3.6.1. Marinus Johannes (smid)

*11-01-1896 Hoeven

+13-04-1972 Roosendaal

x03-05-1920 Rucphen met Johanna van Oosterbosch *12-05-1893 Rucphen; + 08-10-1985 Roosendaal, d.v. Waltherus van Oosterbosch en Johanna Braat

5.1.3.6.2. Arnoldus Cornelis (smid)

*16-01-1897 Hoeven

+06-01-1980 Etten-Leur

x01-05-1931 Eindhoven, met Maria Adriana Peels *02-11-1903 Woensel; 22-01-1973 Etten-Leur, d.v. Waltherus Peels en Maria Martens

5.1.3.6.3. Johanna Maria, dienstbode

*14-04-1898 Hoeven

+20-09-1979 Oudenbosch

ongehuwd

5.1.3.6.4. Anna Maria

*10-03-1900 Hoeven

+16-03-1944 Hoeven

x17-02-1927 Hoeven met Johannes Krijnen (kleermaker)*06-2-1894 Hoeven; +11-10-1991 Etten-Leur, z.v.Marinus Krijnen en Wilhelmina Schrauwen

5.1.3.6.5. Cornelia Adriana

*22-02-1901 Hoeven

+28-05-1983 Roosendaal

x25-09-1925 Hoeven met Adrianus Wilhelmus van Breugel (schilder) *11-12-1898 Standdaarbuiten; + 14-09-1979 Rucphen, z.v. Marinus van Breugel en Petronella de Kock

5.1.3.6.6. Wilhelmus Johannes (smid)

*17-12-1902 Hoeven

+31-03-1976 Rucphen

x31-10-1935 Oudenbosch met Adriana Wilhelmina Johanna van den Eynden * 31-03-1904; + 09-10-1977     Roosendaal, z.v. Johannes van den Eynden en Maria van Aart

5.1.3.6.7. Johannes Wenceslaus (smid)

*07-04-1904 Hoeven

+21-01-1982 Hoeven

x27-09-1943 Hoeven met Adriana Catharina Laseroms * 10-07-1904 Hoeven; + 12-06-1976            Hoeven, d.v. Adrianus Mattheus Laseroms en Anna Cornelia Schrauwen

5.1.3.6.8. Cornelis Hermanus Petrus (caféhouder, taxi); *16-08-1906 Hoeven; +30-03-1992 Roosendaal; ongehuwd; kwam na het overlijden van mijn (= Frans) vader in 1946 mijn moeder en broers ophalen om naar Antwerpen te brengen (aldus Frans).

5.1.3.6.9. Adrianus Marinus (loodgieter) *06-04-1909 Hoeven; +06-11-1976 Rucphen; x06-08-1940 Oudenbosch met Wilhelmina Petronella Cornelia Maria Vervaart * 30-04-1909 Oudenbosch; + 05-07-2005, d.v. Petrus Vervaart en Adriana Maria Schenk

5.1.3.8. Johannes (1875 Rucphen):

5.1.3.8.1. Arnoldus Adrianus (stratenmaker) *26-01-1899 Rucphen + 28-06-1982 Wouw; x 27-10-1932 Wouw met Petronella Heynen * 25-07-1901 Wouw; + 10-09-1988 Roosendaal, d.v. Petrus Heynen en Hendrika Koek

5.1.3.8.2. Elisabeth Maria *26-01-1899 Rucphen; + 18-05-1988 Wouw; x 10-05-1928 Wouw met Gerardus Elst (melkventer) * 11-12-1898 Wouw; + 25-04-1971 Roosendaal, z.v. Laurentius Elst en Maria Kessels

5.1.3.8.3. Anna Maria *27-03-1900 Rucphen; + 15-11-1992 Roosendaal

5.1.3.8.4. Marinus Constantinus *29-11-1901 Rucphen; + 26-07-1904 Rucphen

5.1.3.8.5. Johanna Wilhelmina *01-07-1903 Rucphen; + 04-11-1985 Roosendaal

5.1.3.8.6. Adrianus Marinus (kantoorbed., koster, organist) *06-08-1905 Rucphen; + 03-10-1991 Wouw; x 10-05-1937 Roosendaal met Antonetta Petronella Vos * 19-06-1909 Roosendaal; +14-02-1985, Roosendaal, d.v. Petrus Vos en Adriana Verhulst

5.1.3.8.7. Cornelia *22-09-1906 Rucphen; + 31-07-1908 Wouw

5 .1.3.8.8. Wenceslaus Adrianus (fabrieks-employe) *25-12-1907 Rucphen; + 14-11-1991 Wouw; x 08-05-1941 Wouw met Johanna Vroegrijk * 29-03-1915 Moerstraten; + 22-08-1994 Wouw, d.v. Pieter Jan Vroegrijk en Maria Catharina Verbraak

5.1.3.8.9. Adriana *17-03-1909 Wouw; + 25-08-1987 Roosendaal

5.1.3.8.10. Cornelius Hermanus (schilder) *15-07-1910  Wouw; + 30-12-2007 Roosendaal
x 05-08-1937 Wouw met Elisabeth van Gastel *25-12-1913 d.v. Adrianus van Gastel en Adriana Matthijsen

5.1.3.8.11. Petrus Wilhelmus (timmerman, postbode) *15-10-1911 Wouw; + 10-02-2003 Roosendaal

5.1.3.8.12. Wilhelmina Adriana *08-06-1914 Wouw; 04-11-1999 Roosendaal

 
5.1.3.9. Cornelis Hermanus (1879 Rucphen):

5.1.3.9.1. Arnoldus Petrus *16-03-1905 Oosterhout; + 07-05-1945 Amsterdam (‘Dam-slachtoffer’); x    .. 1932 met Petronella Marsman * 18-04-1909  Amsterdam; + 09-11-1975 Zaandam, d.v…..

5.1.3.9.2. Petrus Johannes Wilhelmus *12-02-1906 Oosterhout; + 20-02-1971 Joliet Ill. USA; x 17-10-1928 Amsterdam met Elisabeth Christina Groeneveld * 05-12-1909 Amsterdam; + 07-01-1965       Steger Ill. USA, d.v. Hermanus Groeneveld en Cornelia Aartsentuynen; x (2e)   ….. d.v…..   +?? Stramproy

5.1.3.9.3. Anna Maria *18-04-1908 Tilburg; + 19-05-1979 Stramproy; x    …    Amsterdam, met Nicolaas Hendrikus Bol;  * 16-03-1906 Amsterdam; + 25-11-1971 Stramproy,       z.v.  .. Bol

5.1.3.9.4. Wenceslaus Adrianus *05-07-1909 Oss; + 27-12-1973 Zaandam; x 31-01-1934 Amsterdam, met Hendrika de Roo * 01-     05-1909 Amsterdam; + 12-03-1945 Amsterdam, d.v.  Johannes de Roo en Johanna van Oort. Hendrika is dodelijk verongelukt door een val door het balkon

5.1.3.9.5. Gerrit Cornelis *07-09-1910 Oss; + 07-01-1984 Krommenie

NB         x 14-07-1937 Amsterdam, met Johanna de Roo * 09-10-1912 Amsterdam; + 09-01-1984 Krommenie, d.v. Johannes de Roo en Johanna van Oort

5.1.3.9.6. Cornelis Hermanus (slager, wielrenner) *12-08-1912 Oss; + 19-02-1980 Woudenberg; x 22-01-1942 met Geertruida Reinarda van de Wensch * 03-12-1918 Beverwijk; + 14-08-1970  Amsterdam, d.v. Godefridus v.d. Wensch en Anna Vogel. Cornelis H. kwam dikwijls op Heerle, waar   hij wel eens banden kreeg (aldus Frans, namens Piet en Mien)

5.1.3.9.7. Hendrika *05-03-1915 Oss; + ?; x 07-07-1937 met Cornelis de Groot * 12-07-1911       Amsterdam; + 24-03-1970 Amsterdam , z.v…..

5.1.3.9.8. Johanna Antonia (‘onecht’ kind) *08-07-1924 Oss; + 03-11-1993 Lelystad; x …    Amsterdam met Dirk Jellese * 21-05-1925      Amsterdam; + ?
5.1.3.1.1. Arnoldus Wenceslaus (1888 Roosedaal):

5.1.3.1.1.1. Wilhelmus Ludovicus Johannes Waltherus (expediteur) *27-09-1919 Essen; + 22-05-1974 Midden-Schouwen; x 24-12-1940 Essen met Elisabeth Antonetta van Sprundel * 31-08-1922; + …., d.v. Antoon van Sprundel en Elisabeth Clarijs; x (2e) Hoevenen (B.)29-04-1965 Roosendaal met Marie Louise van de Kieboom * 15-02-1933 Kalmthout, + 12-08-1988 Eekeren, d.v. Alfons v.d. Kieboom en Ludovica Dictus

5.1.3.1.1.2. Ludovicus Marinus Waltherus (veehandelaar) *19-02-1921 Roosendaal; + 02-12-1990 Roosendaal en Nispen; ongehuwd

5.1.3.1.1.3. Oscar Maria (expediteur, caféhouder)  *20-06-1922 Roosendaal; +02-11-2003 Roosendal; x 09-06-1943 Kalmthout met Ida Francisca Johanna Dingemans *20-05-1923 Kalmthout; +16-09-2012 Roosendaal ( d.v. Antoon Dingemans en Elisabeth Claassen)

5.1.3.1.1.4. Victor Godefridus (veehandelaar,fabrieksemployé) *13-03-1924 Roosendaal en N. x 05-02-1948 Rucphen met Cornelia van der Smissen * 15-09-1927 Rucphen d.v. Adrianus van der Smissen en Petronella Luycks

5.1.3.1.1.5. Gaston Helena Alfred (veehandelaar, fabrieksempl. *31-01-1927 Roosendaal; + 06-07-2014 Rotterdam; x 23-11-1948 Roosendaal met Geertruida Schepers * 13-09-1928 Roosendaal d.v. Antonius Schepers en Petronella Brouwer

5.1.3.1.1.6. Franciscus Paula (grafisch medewerker) *21-09-1932 Roosendaal en N.x 17-06-1958 Roosendaal met Johanna Heeren * 06-06-1937 Etten/Leur d.v. Johannes Heeren en Johanna Ermen

5.1.3.1.1.7. Marie José *03-01-1934 Roosendaal x 29-08-1951 Roosendaal met Lambertus Johannes Maria Hermans (hotel-caféhouder, vertegenwoordiger) * 21-12-1926 Roosendaal, zn van Wilhelmus Johannes Hermans en Catharina Maria Nissink.

 

5.1.3.1.3. Marinus Constantinus (1891 Roosendaal):

5.1.3.1.3.1. Willem Luciaan Guillaume (veekoopman, slager) *07-06-1916 Essen

+ 11-02-1967 Merksem

x ca. 1940 Kalmthout met Anna Maria van Aart * 08-11-1916; + 30-09-1995 Schoten, d.v. Alouis van Aart en Petronella Mertens.

5.1.3.1.3.2. Rene Johannes *10-08-1918 Essen

+ 27-11-1919 Roosendaal (overl.aan brandwonden)

5.1.3.1.3.3. René Franciscus *31-10-1920 Roosendaal

+…..

x 06-09-1946 Oosterhout met Maria Francisca Cornelia Broeders  *24-11-1911 Oosterhout, + 23-12-1963 Stratford (Ontario),Canada, d.v. Nicolaas J.C. Broeders en Pietronella J. van Tilborg.

x (2)15-06-1965 Clinton, Ontario (Canada) met Cornelia Henrietta Beatrix Kett,  * 29-01-1940.

uit tweede huweljk:

5.1.3.1.3.4. Johannes (chef wijnproever) *25-06-1932 Kalmthout

+ 15-02-1987 Borgerhout;x …. Brasschaat met Maria Seegers * 20-04-1930 Brasschaat d.v. Josef Seegers en Maria Leenaerts

 

5.1.3.1.4. Helena Johanna (1893 Roosendaal): 

5.1.3.1.4.1. Guillaume Arnoldus Maria *08-12-1917 Uden

krijgt de naam Koreman.

 

5.1.3.1.8. Josephus Johannes (1904 Essen):

5.1.3.1.8.1. Vera Julia Jozef *25-03-1934 Achterbroek; + 25-03-1934 Achterbroek

5.1.3.1.8.2. William Johannes Lutgardis Isabella (caféhouder, brouwer, bierrijder) *02-09-1935 Wuustwezel; x 02-07-1957 Wuustwezel met Johanna Braspenning * 22-06-1935 Wuustwezel; + 20-11-1977, W-wezel, d.v. Alfons Braspenning en Maria Raats

5.1.3.1.8.3. Vera  Josepha Adriana *27-06-1942 Wuustwezel x  30-04-1963 Christianus Cornelis Vermeiren *28-10-1940 te W, zoon van Ludovicus Bartholomeus Vermeiren en Maria Francisca Geerts

5.1.3.5.1. Johannes Nicolaas (1895 Rucphen)

5.1.3.5.1.1. Adriana Henrica Johanna *13-04-1920 Rucphen x 28-08-1941 Rucphen met Jacobus Norbertus Cornelis Schrauwen * 05-02-1918 Rucphen, + 06-12-1993 Roosendaal, z.v. Cornelis Jacobus Schrauwen en Wilhelmina Maria Sep; 4 kinderen

5.1.3.5.1.2. Johanna Carolina *27-09-1923 Rucphen  x 28-08-1951?? Rucphen met Petrus Schrauwen * 04-11-1924 Rucphen, z.v. Cornelis Schrauwen en Wilhelmina Sep; 2 kinderen

5.1.3.5.1.3. Wenceslaus Leonardus Carolus *09-08-1925 Rucphen; + 15-10-2012 Roosendaal;  x 28-05-1953 Rucphen met Elisabeth Cornelia Schrauwen * 26-08-1931 Rucphen; 23-05-2010 Bergen op Zoom,   d.v. Marinus Schrauwen en Anna Konings.

5.1.3.5.1.4. Jozef August Charles (gemeentewerker) *17-04-1933 Rucphen

x 29-05-1958 Rucphen met Johanna Paulina Maria van Dijk * 16-10-1934 Rucphen

5.1.3.5.1.5. Anna Maria *30-07-1935 Rucphen; x 26-05-1959 Rucphen met Cornelis Petrus van Hassel *29-05-1926; + 30-04-2002  Rucphen, z.v. Adrianus Marinus van Hassel en Maria Johanna van Dijk; 2 kinderen.

5.1.3.5.1.6. Hugo Jozef Dirk Gerrit (caféhouder) *10-10-1940 Rucphen

x … Roosendaal met Geertruida Petronella Maria Timmermans * 17-03-1943 Roosendaal , d.v. Gerardus Timmermans en Johanna Koeyvoets

5.1.3.5.2. Arnoldus Wilhelmus (1896 Rucphen):

5.1.3.5.2.1. Adriana Maria Hendrika Francina Cornelia *21-10-1920 Rucphen + 05-12-1972 Vollenhove; x  08-09-1943 Andries de Lange * 02-03-1922 Emmeloord; + 09-11-1977 Emmeloord;  3 kinderen

5.1.3.5.2.2. Petrus Maria Wenceslaus *07-03-1922 Rucphen; x 26-11-1949 Vollenhove met Aleida Kwakman * 03-12-1922 Vollenhove; +14-12-2012, d.v. Jacobus Wilhelmus Kwakman en Johanna Jacoba Karjanie

5.1.3.5.2.3. Wenceslaus Johannes *09-03-1925 Oudenbosch;  +17-02-1996;  x 01-11-1953 Vollenhove met Hermina Dierkens * 15-03-1932 Vollenhove

5.1.3.5.2.4. Cato Maria *17-05-1927 Rucphen; x 15-12-1950 Vollenhove met Jan Dikken *21-08-1916 Dronten; + 14-05-2006 Lelystad 

5.1.3.5.2.5. Antonius Cornelis *19-11-1928 Rucphen x 24-08-1950 Amsterdam met Aleida Bieshaar * 31-01-1930 Amsterdam

5.1.3.5.2.6. Maria Jacoba *17-01-1931 Rucphen; x Vollenhove met Jan Wilke Kemper * 02-05-1928 Oudeschans; + 31-01-1995 Groningen, zn van Freek Jans Kemper en  Geertje Lutjeboer

5.1.3.5.2.7. Mathilde Johanna Maria *28-08-1932 Rucphen x 11-11-1954 Vollenhove met Josephus Bernardus van Akker *05-06-1921 Absdale; + 06-03-1988 Hulst

5.1.3.5.2.8. Cornelia *20-02-1934 Lith; + 26-08-1988 Ermelo; x Vollenhove met Lubertus Vaartjes ; 2x 07-04-1983 Noordoostpolder met Jan Dasselaar * 06-11-1934 Vriezenveen; + 13-08-1989 Noordoostpolder

5.1.3.5.2.9. Hugo Nicolaas *18-12-1935 Schiedam; + 19-01-2003 Amsterdam

 
5.1.3.5.5. Hugo J.D.G. (1900) Rucphen
:

5.1.3.5.5.1. Wenceslaus Adrianus Jacobus Cornelis *14-10-1924 Rucphen; + 02-06-1963 Roosendaal ; x ..  Rucphen met Wilhelmina Johanna  de Bruyn, d v Petrus Johannes de Bruijn en Johanna van den Maagdenberg,  Rucphen 

5.1.3.6.1. Marinus Johannes (1896 Hoeven:

5.1.3.6.1.1. Waltherus Marinus Johannes (boekhouder) *25-01-1921 Rucphen; + 16-03-1967 Roosendaal; x 07-01-1946 Roosendaal met Johanna Elisabeth Josephine Rommens * 20-08-1922 Roosendaal, d v Cornelis Gerardus Rommens en  Maria Adriana Wamsteker.

………………………….

5.1.3.6.1.2. Juliana Johanna Maria *01-01-1923 Rucphen

+ 29-08-1984 Roosendaal

ongehuwd

5.1.3.6.1.3. Johanna Antonia Stephanie *27-12-1927 Rucphen

x 10-05-1951 Rucphen met Wilhelmus Antonius van Huygenvoort * 20-03-1926 Tilburg; + 31-07-  1993 Zundert, z.v. Antonius van Huygenvoort en Theodora van Roosendaal

 

5.1.3.6.2. Arnoldus Cornelis (1897 Hoeven):

5.1.3.6.2.1. Adriana Maria Walthera * 25-02-1932 Rucphen

x 15-01-1953 Rucphen met Guilhelmus Antoine Kempenaars * 03-10-1928 Roosendaal, z.v. Marinus Kempenaars en Cornelia van Oers

5.1.3.6.2.2. Maria Johanna Cornelia * 25-01-1934 Rucphen

x 16-07-1934 Rucphen met Cornelis J. A. Mol * 04-10-1926 Tilburg, z.v. Antonius Mol en Johanna Künters

5.1.3.6.2.3. Marinus Waltherus Jacobus (RIEN) *22-03-1935 Rucphen

+ 02-10-1995 Amsterdam

x 22-05-1963 Willemstad (Curacao) met Theresia Cornelia de Nijs * 13-06-1931 Kertapati (Ned. Indie), d.v. Johannes F. A. de Nijs en Francisca Hermine Kneefel

5.1.3.6.2.4. Waltherus Marinus Wilhelmus *22-01-1938 Rucphen

x 12-07-1958 Etten/Leur met Jeanne Jacoba de Rooy * 17-10-1937 Wouw, d.v. Leonardus de Rooy en Maria Cornelia van Tilburg

5.1.3.6.2.5. Johanna Godefrida Wilhelmina Antonetta *06-08-1943 Rucphen

x 22-12-1965 Rucphen met Antonius Jozef Vermeulen * 21-08-1938 Etten/Leur, z.v. Johannes Vermeulen en Hendrika van Beurden

5.1.3.5.2.6. Godefrida Jacoba Adriana Maria *29-07-1945 Rucphen; x 25-08-1967 Rucphen met Antonius Johannes Maria Vermeulen * 01-11-1941 Etten/Leur z.v. Henricus Vermeulen en barbara Laurijssen

5.1.3.6.6. Wilhelmus Johannes (1902 Hoeven):

5.1.3.6.6.1. Marinus Adrianus Arnoldus (rijschoolhouder) *08-09-1937 Rucphen; + 16-09-2006 Hoeven;  x 04-06-1965 Hoeven met Adriana Maria Jongeneelen * 26-12-1941 Hoeven , d.v. Cornelis Jongeneelen en Maria Oomen

5.1.3.6.6.2. Johannes Wilhelmus Jacobus *08-09-1937 Rucphen; + 18-02-2010 Zegge; x 22-04-1966 Standdaarbuiten met Petronella Veeke * 14-01-1940 Standdaarbuiten, d.v. Marinus Veeke en Goverdina van Baal

twee doodgeboren kinderen, beide: 29-11-1943

=======================================================

5.1.3.6.7. Johannes Wenceslaus (1904 Hoeven):

5.1.3.6.7.1. Marinus Matheus Antonius Maria (loodgieter) *27-03-1946 Oudenbosch; x 22-08-1968 Oudenbosch met Johanna Maria Dymphina van Nynatten * 01-05-1946 Oudenbosch; + 10-01-2013 Oudenbosch, d.v. Cornelis van Nynatten en Johanna Roepen

5.1.3.6.7.2. Cornelia Adriana Johanna Maria *17-02-1948 Oudenbosch; + 15-05-1982 Rucphen; x 20-03-1970 Hoeven met Marinus Franciscus de Bruyn * 02-03-1946 Etten/L , z.v. Franciscus de Bruyn en Jacoba Ermen

=======================================================

5.1.3.6.9. Adrianus Marinus (1909 Hoeven):

5.1.3.6.9.1. Marinus Petrus Jozef Maria *29-06-1943 Rucphen; + 21-01-1996; x 15-06-1972 Steenbergen met Anna L.H.M. Meesters, d.v.  M. en Petronella van Osta; huwelijk ontbonden

5.1.3.6.9.2. Adriana M.P.M. (verpleegster) *23-04-1946

5.1.3.8.1. Arnoldus Adrianus (1899 Rucphen):

5.1.3.8.1.1. Cornelia  Hendrica *20-04-1934 Wouw

x 06-11-1962 Wouw met Leo Schoof * 14-01-1935 Leiden

5.1.3.8.1.2. Hendrica Cornelia *12-03-1939 Wouw

x 29-11-1967  Wouw met Cornelis Koemans * 18-05-1928 Gouda (1905 Rucphen)  

====================================================

 

5.1.3.8.5. Johanna Wilhelmina (1903 Rucphen):

5.1.3.8.5.1. Anna Maria *12-01-1930 Nieuw Ginneken

+ 05-05-1995 Roosendaal

x 31-01-1957 Heerle met Hubertus Maas * 31-07-1930 Moerstraten; + 05-06-1961 Wassenaar, z.v. Cornelis Johannes Maas en Jacoba Wezenbeek

=======================================================

5.1.3.8.6. Adrianus Marinus (1905 Rucphen):

5.1.3.8.6.1. Johannes Petrus Adrianus *30-09-1938 Heerle

x 06-06-1964 Heerle met Maria Cornelia Gusta Schrauwen * 14-01-1939 Heerle, d.v. Johannes Schrauwen en Philomena Adriaansen; huwelijk ontbonden.

5.1.3.8.6.2. Adriana Cornelia M. *29-11-1939 Heerle; + 26-04-2005 Heerle; x 15-06-1963 Heerle met Johannes Hubertus Josephus Krijnen *26-1-1940 z.v. Josephus Krijnen en Huberta van Loon; huwelijk ontbonden; 1 zoon: Josephus Krijnen x (2e) 09-05-1988 Roosendaal met Theo Polane * 11-07-1936 Breda

5.1.3.8.8. Wenceslaus Adrianus (1907 Rucphen):

5.1.3.8.8.1. Catharina *24-09-1944 Wouw; x 11-08-1967 Wouw met Gerardus Jacobus Boshouwers * 29-11-1943 Wouwse Plantage; +27-11-2009 Wouw

5.1.3.8.8.2. Johannes *05-02-1947 Wouw;  + 21-11-2019

5.1.3.8.8.3. Cornelia *13-12-1948 Wouw; x 02-07 1971 Wouw met Jacobus J.M. Vriens * 24-05-1942 Etten/Leur

5.1.3.8.8.4. Adrianus *24-10-1950 Wouw; x 15-10-1974 Steenbergen met Adriana Geertruida Maria Goderie * 29-11-1950 Steenbergen; + 12-01-2004 Bergen op Zoom; x 30-06-2006 (Bergen op Zoom) met Tjitske Jasper *29-01-1955 Leeuwarden, d v Folkert Jasper en Hendrika Kingma

5.1.3.8.8.5. Cornelis *23-05-1954 Wouw; +28-02-2012 (Wouw); x 04-07-1974 met Anna H. D. Wouts * 23-01-1956 Roosendaal

5.1.3.8.8.6. Marinus (René) *07-03-1956 Wouw; x 06-04-1979  met Jantje Christina Cornelia Vervloet * 10-03-1955 Warmond, d v Johannes Vervloet en  Cornelia Johanna Adriana van der Velde

5.1.3.8.10. Cornelis Hermanus (1910 Wouw):

5.1.3.8.10.1. Adriana Cornelia *30-06-1938 Heerle (Wouw) + 09-01-2001; x 17-02-1962 (Roosendaal)  met Marinus Johannes Gerardus de Kok * 06-07-19??  , z.v. Marinus de Kok en Catharina  Suykerbuyk

5.1.3.8.10.2. Johannes Adrianus *10-04-1940 Heerle (Wouw); x 17-05-1969 (Bergen op Zoom) met Jeanette Hendrika Gillesen *15-03-1943 (Bergen op Zoom);  + 08-08-2013 (Wouw), d.v. Wilhelmus Gillesen en Jacoba Mijsbergen

5.1.3.8.10.3. Cornelia Wilhelmina  *08-05-1943 Heerle (Wouw)

x 10-04-1970 Wouw met Petrus Nagtzaam *13-06- 1940 Standdaarbuiten, z.v. Cornelis Nagtzaam en Lucia Frijters

5.1.3.8.10.4. Johanna Elisabeth *07-02-1945 Heerle (Wouw)

x 10-01-1970 Wouw met Marinus Franken * 27-04-   1942 Bergen op Zoom, z.v. Cornelis Franken en Catharina Laenen

5.1.3.8.10.5. Adrianus Petrus Arnoldus *13-05-1947 Roosendaal

x 25-08-1971 Roosendaal met Helena van Meer *    04-10-1948 Roosendaal, d.v. Hubertus van Meer  en Wilhelmina Meesters

5.1.3.8.10.6. Maria Johanna  *28-10-1949 Wouw

x 23-06-1971 Wouw met Franciscus Machielse *     29-03-?? Wouw, z.v. Antonius Machielse en Catharina van Eekelen

5.1.3.8.10.7. Petronella Stephanie *16-10-1951 Wouw; +11-01-2019; x 09-03-1987 Kirchberg (O.) met Reinier Dekkers * 23-09-1951 Roosendaal, z.v. Reinier Dekkers en Elisabeth de Prenter

=======================================================

5.1.3.9.1. Arnoldus Petrus (1905 Oosterhout):

5.1.3.9.1.1. Antonius Fredericus *20-10-1939 Amsterdam; x 29-09-1966 Zaandam met Joice Francine Berthilde van Schepdael * 04-11-1940 Surabaya;  + 17-11-2014, d.v. Pierre van Schepdael en Josephine Haccou; huwelijk ontbonden

 

=======================================================

5.1.3.9.2. Petrus J. W.(1906 Oosterhout):

5.1.3.9.2.1. Antonia Cornelia *21-03-1929 Amsterdam

x … met G. Hendrikus Janssen *… Amsterdam

5.1.3.9.2.2. Petronella Cornelia Maria *11-06-1930 Amsterdam

x 21-11-1950 Amsterdam met Godfried Hubert Onckels * 29-05-1917 Waspik; + 13-06-1987 Hellevloetsluis, z.v. Heinrich Onckels en Johanna van Tilborg

5.1.3.9.2.3. Elisabeth *05-02-1934 Amsterdam

x …

5.1.3.9.2.4. Maria *21-02-1936 Amsterdam

x 23-11-1954 Joliet ?? met Allen Evereth Jeffries

5.1.3.9.2.5. Hermina *11-12-1938 Amsterdam

x 06-07-1968 Joliet ?? met Robert Dominic Alteri * 06-03-1939 Waverly NY

5.1.3.9.2.6. Petrus *15-04-1944 Amsterdam

x … met Sharon  

====================================================

 

5.1.3.9.4. Wenceslaus Adrianus (1909 Oss):

5.1.3.9.4.1. Wenceslaus Cornelis Johannes *13-06-1934 Amsterdam; x 26-07-1956 Amsterdam met Magdalena Maria Bijvank * 14-11-1936 Amsterdam, d.v. Adolf Maria Bijvank en Christine van Rossum

5.1.3.9.4.2. Johannes *07-08-1937 Amsterdam; +19-05-2007; x 25-10-1963 Wageningen met Maria Dorothea Ytsema * 12-09- 1941  Wageningen; +20-01-2001

5.1.3.9.4.3. Johanna *21-12-1938 Amsterdam; x 20-07-1961 Amsterdam met Alphons Dudock * 28-06-1938 Amsterdam

==================================================
5.1.3.9.5. Gerrit Cornelis (1910 Oss)
:
5.1.3.9.5.1. Cornelis Gerrit *21-03-1939 Amsterdam; x 20-12-1963 Bergen met Geertruida Maria Tromp * 27-02-1937 Bergen, d.v. Janb Tromp en Maartje Mol

5.1.3.9.5.2. Arnold *29-03-1946 Zaandam; x …Cornelia Singeling *21-06-1952 Zaandam, d.v. Willem Singeling en Josina Oosterom

 5.1.3.9.5.3. Gerrit Johan *13-03-1951 Wormerveer; x 29-08-1984 Beverwijk met Jose Geldermans * 23-09-1958 Beverwijk

=======================================================

5.1.3.9.6. Cornelis Hermanus (1912 Oss):

5.1.3.9.6.1. Godefridus Antonius *20-11-1942 Amsterdam; x 09-05-1967 Amsterdam met Margaretha van Woerkom* 07-02-1946 Amsterdam

5.1.3.9.6.2. Antonia Jacoba *09-10-1944 Amsterdam; x 03-08-1970 Amsterdam met Aad Roos * 17-07-1947 Amsterdam

5.1.3.9.6.3. Johanna Gysbertha *25-06-1946 Amsterdam; x 26-10-1967 Amsterdam met Cornelis Grootheusheidkamp

5.1.3.9.6.4. Hermanus Cornelis *10-06-1947 Amsterdam; x 21-09-1972 Amsterdam met Louise Johanna Maria Ligt *03-08-1949 Amsterdam, d.v. Petrus Johannes Jacobus Ligt en Louise Johanna Spruit; vanaf sept.  2008 partner van  Arne Simon Honingh * 26-01-1969, z.v. Jacob Honingh en Thea Margaretha van Lokhorst

5.1.3.9.6.5. Martinus *31-01-1950 Amsterdam

5.1.3.9.6.6. Albertus Arnoldus *24-08-1951 Amsterdam; x 16-07-1975 Amsterdam  met H.M.N. Sol

5.1.3.9.6.7. Ida-Anna *07-11-1953 Amsterdam

5.1.3.9.6.8. Hendrikus Nicolaas *02-03-1956 Amsterdam; x 20-02-1979 met Marion Ridder * 04-06-1956 Amsterdam

======================================================

5.1.3.1.1.1. Wilhelmus Ludovicus Johannes Watherus  (1919 Essen) x Elisabeth Antonetta van Sprundel:

5.1.3.1.1.1.1. Lisette *20-06-1941 Essen

5.1.3.1.1.1.2. Carla Carina Ludovica *29-08-1960 Antwerpen;  x 04-07-1992 Strassbourg met Anthony Headley Joseph Bambury, z.v. Victor S.Bambury en Louisa C. Pandycast

=======================================================

 

5.1.3.1.1.3. Oscar (1922 Roosendaal) x Ida

5.1.3.1.1.3.1. Lisette Arnolda *11-03-1944 Roosendaal; x 24-11-1966 Roosendaal met Gerardus van Oosterhout, z.v. Vincent van Oosterhout en Melanie C. Krijnen

=======================================================

 

5.1.3.1.1.4. Victor G. (1924 Roosendaal):

5.1.3.1.1.4.1. Jeannine *14-05-1950 Roosendaal; x 30-12-1970 Roosendaal met Jacobus Koevoets 

5.1.3.1.1.4.2. Marie Jose *14-01-1952 Roosendaal; x 1970 Essen met Fred van Hees; x (2e) ca. 1980 Kalmthout met Piet van Deelen 

5.1.3.1.1.4.3. Adrianus *11-03-1954 Roosendaal; x 07-11-1975 Essen met Maria van Tilburg, d.v. Van Tilburg en Cleiren

5.1.3.1.1.4.4. Peter *01-12-1959 Roosendaal; x 1984.. Nieuwmoer met Linda Elst, d.v. Elst en Lucia van Hooydonk

=======================================================

 

5.1.3.1.1.5. Gaston H.A. (1927 Roosendaal):

5.1.3.1.1.5.1. Arnoldus *15-11-1948 Roosendaal

x 1970 Rucphen.. met Jeanne Lambregts, d.v. P. Lambregts en Anna van de Velden

5.1.3.1.1.5.2. Antonius *15-08-1950 Roosendaal

x 17-11-1972 Roosendaal met Maria van Gaans, d.v. Cornelis van Gaans en J. Everaard

=======================================================

 

5.1.3.1.1.6. Franciscus Paula (1932 Roosendaal):

5.1.3.1.1.6.1. Jolanda Waltherus Johanna *11-04-1959; x 27-03-1981 Roosendaal met Frans de Bie * 15-07-1957 Roosendaal, z.v. Hendrikus Anna Jacobus de Bie en Helena Josephine de Graaf; 2 kinderen

5.1.3.1.1.6.2. Franciscus Johanna Cornelis *11-07-1963 Roosendaal

x 29-10-1993 Roosendaal met Christina Roovers * 17-06-1964 Roosendaal, d.v. Christ Roovers en Adriana Uytdehaag

5.1.3.1.1.6.3. Arnoldus Gaston Ida *01-04-1966 Roosendaal

==================================================
5.1.3.1.3.1. Willem L. G. (1916 Essen):

5.1.3.1.3.1.1. Lisette *12-06-1942 Schoten; x Louis Braeckmans * 11-01-1940 Schoten; + 02-01-1992, z.v. Eduard Braeckmans en Louisa van Mechelen; 2 kinderen

5.1.3.1.3.1.2. Ludo *23-12-1943 Antwerpen

x … met Mia Ludwig * 24-10-1947 Antwerpen, d.v. Petrus Ludwig en Immaculata Gallo

=======================================================

5.1.3.1.3.3. Rene Franciscus (1920 Roosendaal):

5.1.3.1.3.3.1. Constant Willem René (in Canada woonachtig) *28-02-1949 Brussel

x 15-05-1971 Brussels (Ontario) met Wenda Mary Humphries * 22-06-1949, d.v. Stewart Humphries en Mary Bennett; huwelijk ontbonden febr.1994

5.1.3.1.3.3.2. Petronella Elly Elisbeth *08-08-1952 Kalmthout

x 04-05-1973 Wingham (Ontario) met James W. Henderson * 06-06-1950, z.v. George W. Henderson en Margaret Balfour; huwelijk ontbonden 28-12-1993.

5.1.3.1.3.3.3. Guillaume Charles Nicholas Marie *14-09-1955 London

uit het tweede huwelijk:

5.1.3.1.3.3.4. Evelyn Josephine *25-09-1965 Stratroy (Ontario)

x 26-10-1985 Listowel met Kevin J. Biesinger, z.v. Albert Biesinger en Alma Jantzi; huwelijk ontbonden 17-06-1996

5.1.3.1.3.3.5. Johannes Antonie (geadopt.zn van  Cornelia Kett) *30-10-1963 Velsen

=======================================================

5.1.3.1.3.4. Johannes (1932 Kalmthout):

5.1.3.1.3.4.1. Jozef *01-01-1956 Brasschaat

x .. met Nicole Duvroix * 03-01-1957    Brasschaat, d.v. Gaston Duvroix 

5.1.3.1.3.4.2. Marina *26-02-1964 Brasschaat

x .. met Tonny de Cleer, z.v. Julian de Cleer    en Marie Louise Verschoten

=======================================================

 

5.1.3.1.8.2. William (1935 Wuustwezel):

5.1.3.1.8.2.1. Maryse *23-01-1961 Wuustwezel; x 29-09-1989 Wuustwezel met Guy Aernouts * 14-10-1957 Brecht,z.v.Jos Aernouts en Maria v.Dyck

5.1.3.1.8.2.2. Sandra *28-10-1963 Wuustwezel; x 27-07-1985 Wuustwezel met Franky Antoine Johanna van Brussel * 04-02-1962 Kalmthout, z.v. Frans Paulina van Brussel en Maria Johanna Deckx; 2 kinderen;  x 02-09-1974  Willem van Hoydonck, z.v. Frans van Hoydonck en Els van den Bergh  

5.1.3.5.1.3. Wenceslaus (1925 Roosendaal):

5.1.3.5.1.3.1. Anna Marina Petra M. *14-06-1966 Roosendaal

x

=======================================================

5.1.3.5.1.4. Josef August (1933 Rucphen):

5.1.3.5.1.4.1. Ludovica Johanna Maria *18-06-1959 Rucphen; x Adrianus Petrus Maria Lauwen *02-11-1951 Breda, z.v. Petrus Leon Christ Lauwen en Johanna Cornelia Anthonissen; 2 kinderen

5.1.3.5.1.4.2. Maria Johanna Ludovica *13-11-1961 Rucphen; x 25-05-1982 Rucphen Jacobus Petrus Johannes van den Brand * 08-06-1958 Nispen, z.v. Petrus Cornelis Johannes van den brand en Christina Uitdehaag; 2 kinderen

5.1.3.5.1.4.3. Petronella Adriana *29-11-1963 Rucphen; x Jacobus Marinus Dingeman Nooijens * 03-04-1962 St. Willibrord, z.v. Dingeman Cornelis Nooijens en  Catharina Maria Johanna de Jong; 2 kinderen

5.1.3.5.1.4.4. Yvonne Geertruida Johanna *07-07-1969 Rucphen; x Walter Hendriks * 24-02-1964 Breda, z.v. Petrus Johannes Jacobus Hendriks en .. ?  Rombouts (in 2001 huwelijk ontbonden); 2 kinderen

====================================================

 

5.1.3.5.1.6. Hugo J. D. Gerrit (1940 Rucphen):

5.1.3.5.1.6.1. Lucas Johannes Gerardus Hugo  *14-04-1966 Roosendaal 

x 21-04-1995 Etten/Leur met Marieke F.B. Nieuwenkamp * 11-11-1965 Deventer, d.v. David Nieuwenkamp en Willy Kleinsmiede

5.1.3.5.1.6.2. Erik Gerardus Cornelis *04-03-1969 Roosendaal

x  met Patricia Gabriëls (inmiddels gescheiden)

=======================================================

 

5.1.3.5.2.2. Petrus M. W. (1922 Rucphen):

5.1.3.5.2.2.1. Arnoldus Wilhelmus (archivaris) *30-10-1950 Soest ; x …  met Sytje Willemsma; huwelijk ontbonden

5.1.3.5.2.2.2. Johanna Jacoba *22-09-1952 Veghel; x  .. Vollenhove met Rein van der Vecht; 2 kinderen

5.1.3.5.2.2.3. Johanna Cornelia Louisa Clazina *21-06-1956 Amsterdam;  x ..  Vollenhove  met Oscar Cornelis Otto van Setten *17-05-1953; 2 kinderen

5.1.3.5.2.2.4. Jacobus Wilhelmus *03-02-1960 Krimpen a/d Yssel

5.1.3.5.2.2.5. Anna Maria *25-07-1964 Krimpen a/d Yssel; x .. Vollenhove  met A. Bosman

5.1.3.5.2.3. Wenceslaus J. (1925 Oudenbosch):

5.1.3.5.2.3.1. Johanna *03-05-1954 Vollenhove

x..  Vollenhove met J. Nyenhuis

5.1.3.5.2.3.2. Henricus Hermanus *07-04-1955 Vollenhove

x .. Wolvega met Roelofje Klaren *..  Wolvega
huwelijik ontbonden

5.1.3.5.2.3.3. Gerarda *17-09-1958 Emmeloord

5.1.3.5.2.3.4. Hendrika *08-01-1961 Emmeloord

5.1.3.5.2.3.5. Veronica *21-11-1965 Emmeloord

====================================================

 

5.1.3.5.2.5. Antonius Cornelis (1928 Rucphen): 

5.1.3.5.2.5.1. Arnoldus Wilhelmus *06-03-1951 Amsterdam

x   met Corrie Welman * 19-06-1951 Amsterdam

5.1.3.5.2.5.2. Antonius Cornelis *24-03-1953 Amsterdam

x   met Wilma Barnas * 28-01-1952 ‘s Gravenhage

5.1.3.5.2.5.3.  Roelofina Maria *10-12-1954 Amsterdam; x 10-12-1975  Amsterdam met Jan Russchenberg * 24-12-1953 Amsterdam, z.v. Hendrik Jan Russchenberg en Egbertha van Lenthe

5.1.3.5.2.5.4. Johanna Cornelia Louise Clasina *02-07-1957 Amsterdam;x  Amsterdam met Rudy Blankenagel * 30-08-1952 Amsterdam; 3 kinderen

=======================================================

5.1.3.5.5.1. Wenceslaus A.J.C. (1924 Rucphen):

5.1.3.5.5.1.1. Jannie *30-01-1953 Rucphen

5.1.3.5.5.1.2. Liane *01-04-1958 Rucphen; x met P. Zuykerbuyk

5.1.3.5.5.1.3. Henny *23-02-1961 Rucphen; x met P. Broos

 

5.1.3.6.1.1. Waltherus Marinus Johannes (1921 Rucphen):

5.1.3.6.1.1.1. Cornelia J.M. *10-10-1946 Roosendaal

x .. met Christoph (K.F.?) Thiele

5.1.3.6.1.1.2. Johanna (M.P.M.?) *25-07-1948 Roosendaal

x

5.1.3.6.1.1.3. Maria P.G. Th. *01-11-1949 Roosendaal

x …  met Johannes G. van Tilburg

5.1.3.6.1.1.4. Juliana (J.M.?) *11-11-1950 Roosendaal

5.1.3.6.1.1.5. Marinus Johannes *27-07-1952 Roosendaal

x … met Louise L. Brunnekreeft * 25-09-1951

huwelijk ontbonden?

x (2e) …?

5.1.3.6.1.1.6. Waltherus Cornelis Jacobus *06-04-1954 Roosendaal

x….  met Adriana (T.G.M.?)  Rokx * 14-03- 1956 ….

=======================================================

5.1.3.6.2.3. Marinus W. J. (1935 Rucphen):

5.1.3.6.2.3.1. Arnold Walther Christiaan *03-12-1972 Amsterdam

====================================================

 

5.1.3.6.2.4. Waltherus M.W. (1938 Rucphen):

5.1.3.6.2.4.1. Maria Adriana Cornelia *10-12-1958 Etten/Leur

x Etten/Leur met Johannes Jacobus de Bruyn *20-11-1953 Rucphen; + 30-11-1991 Breda, z.v.     Johannes de Bruyn en Jacoba de Bruyn

5.1.3.6.2.4.2. Irene *21-07-1964 Etten/Leur

=======================================================

5.1.3.6.6.1. Marinus Adrianus Arnoldus (1937 Rucphen):

5.1.3.6.6.1.1. Cornelis Wilhelmus M. *25-09-1966 Hoeven

5.1.3.6.6.1.2. Wilhelmus Johannes M. *08-02-1969 Hoeven

5.1.3.6.6.1.3. Marinus Cornelis M. *16-05-1971 Hoeven

5.1.3.6.6.1.4. Adrianus Waltherus M. *07-06-1973 Hoeven

=======================================================

5.1.3.6.6.2. Johannes Wilhelmus Jacobus (1937 Rucphen):

5.1.3.6.6.2.1. Wilhelmus Marinus Johannes *17-11-1968 Rucphen; x 15-09-1994 Stabroek met Adriana Maria Janssen * 07-02-1969 Hoogerheide, d.v  J. Janssen en G. van Overveld

5.1.3.6.7.1. Marinus Matheus Ant. Maria (1946 Oudenbosch):

5.1.3.6.7.1.1. Johannes Cornelis Henricus Rita *13-08-1972 Hoeven

5.1.3.6.7.1.2. Cornelia Adriana Johanna Rita *13-07-1979 Hoeven

====================================================

 

5.1.3.6.9.1. Marinus Petrus Jozef Maria (1943 Rucphen):

5.1.3.6.9.1.1. Petronella Wilhelmina Adriana Helena * 24-06-1973 Rucphen

x 26-11-1999 met Gerardus Franciscus Jacobus de Bruin (*04-07-1973)
huwelijk ontbonden
x 25-07-2006 met Norbertus Marinus Gerardus Maria Broos (*23-10-1972)
=======================================================

5.1.3.8.6.1. Johannes Petrus Adrianus (1938 Heerle):

5.1.3.8.6.1.1. Arjan Alphons * 26-10-1965 Nijmegen
x 02-10- 2000 met Marije van Hulst *26-12-1969
5.1.3.8.6.1.1.1. Nikolai Pieter * 16-11-2006 Arnhem
5.1.3.8.6.1.1.2. Victor Maria Johannes *+ 13-10-2010 Arnhem

5.1.3.8.6.1.2. Pieter Jan
x 20-08-1994 met Anna Protopopova *20-05-1971 Kiev;  gescheiden
5.1.3.8.6.1.2.1.  Jana * 22-01-1995 Kiev
5.1.3.8.6.1.2.2.  Marcus Andreas *21-11-2005 Gouda

=======================================================

5.1.3.8.8.4. Adrianus (1950 Wouw):

5.1.3.8.8.4.1. Adinda  *22-08-1979 Bergen op Zoom

=======================================================

5.1.3.8.10.2. Johannes Adrianus (1940 Heerle):

5.1.3.8.10.2.1. Jacoba Elisabeth * 07-01-1973 Roosendaal

=======================================================

5.1.3.8.10.5. Adrianus Petrus Arnoldus (1947 Roosendaal):

5.1.3.8.10.5.1. Elisabeth F.  * 12-08-1972 Roosendaal

=======================================================

5.1.3.9.1.1. Antonius Frederikus (1939 Amsterdam):

5.1.3.9.1.1.1. Mark Roland *14-09-1971 Zaandam

partner van Nicole Esther Rowaan (*03-03-1974 Leidschendam)
5.1.3.9.1.1.1.1. Koen Roland *05-09-2002)
5.1.3.9.1.1.1.2. Bart Robin *11-03-2004
=======================================================

5.1.3.9.1.6. Petrus (1944 Amsterdam):

5.1.3.9.1.6.1. Danielle * … Manhattan  Il. USA

=======================================================

5.1.3.9.4.1. Wenceslaus Cornelis Johannes (1934 Amsterdam):

5.1.3.9.4.1.1. Ronald Adolf Wenceslaus C. J. *31-10-1960 Amsterdam

x..   Hoorn met Anja Rottinè * 12-04-1962 Hoorn

5.1.3.9.4.1.2. Linda Hendrika Christina *07-02-1964

+ 07-12-1970 Amsterdam

====================================================

 

5.1.3.9.4.2. Johannes (1937 Amsterdam):

5.1.3.9.4.2.1. Wenceslaus Adrianus *14-05-1964 Wageningen x 27-09-1985 Wageningen met Helena Wilhelmina Hendriks * 02-05-1964 gescheiden

5.1.3.9.4.2.2. Bouke *05-04-1966 Wageningen x .. Wageningen  met Sandra van Espelo *09-05-1966

5.1.3.9.4.2.3. Hendrika *26-03-1969  x P. van Koppenhagen

=======================================================

5.1.3.9.5.1. Cornelis Gerrit (1939 Amsterdam):

5.1.3.9.5.1.1. Erik *24-10-1964 Krommenie

5.1.3.9.5.1.2. Walter *17-04-1968 Krommenie

5.1.3.9.5.1.3. Karin *04-11-1972 Krommenie

=======================================================

5.1.3.9.5.2. Arnoldus (1946 Zaandam):

5.1.3.9.5.2.1. Jorrit *04-05-1985 Krommenie

5.1.3.9.5.2.2. Marvin *18-12-1991 Krommenie

=======================================================

5.1.3.9.5.3. Gerrit Johan (1951 Wormerveer):

5.1.3.9.5.3.1. Billy Gerrit Simon *20-04-1992 Beverwijk

==================================================
5.1.3.9.6.1. Godefridus Antonius (1942 Amsterdam)
:

5.1.3.9.6.1.1. Pim *10-12-1978 Maarssen

5.1.3.9.6.1.2. Tom *21-12-1980 Maarssen

=======================================================

5.1.3.9.6.4. Hermanus Cornelis (1947 Amsterdam):

5.1.3.9.6.4.1. Bob *29-03-1975 Roermond

5.1.3.9.6.4.2. Sonja *09-12-1976 Roermond

====================================================

 

5.1.3.9.6.6. Albertus Arnoldus (1951 Amsterdam):

5.1.3.9.6.6.1. Dyon *15-06-1983 Wageningen

5.1.3.9.6.6.2. Yosta *23-10-1985 Wageningen

5.1.3.9.6.6.2.1. Nina * 12-07-2016 Wageningen

5.1.3.9.6.6.3. Rody *30-04-1989 Wageningen

5.1.3.9.6.6.4. Quynten *05-12-1991 Wageningen

=======================================================

5.1.3.9.6.8. Hendrikus Nicolaas (1956 Amsterdam):

5.1.3.9.6.8.1. Dirk Petrus *31-08-1981 Amsterdam

====================================================

 

Vanaf hier de ACHTSTE generatie
====================================================
5.1.3.1.1.4.3. Adrianus (1954 Roosendaal)
:

5.1.3.1.1.4.3.1. Nadia *13-05-1977 Essen

=======================================================

5.1.3.1.1.4.4. Peter (1959 Roosendaal):

5.1.3.1.1.4.4.1. Stefanie  *07-11-1988 Essen

5.1.3.1.1.4.4.2. Jelle *23-02-1991 Essen

=======================================================

5.1.3.1.1.5.1. Arnoldus (1948 Roosendaal)

5.1.3.1.1.5.1.1. Sylvia  *20-12-1983 Breda

=======================================================

 

5.1.3.1.1.5.2. Antonius (1950 Roosendaal):

5.1.3.1.1.5.2.1. Jolanda  *aug. 1970 Tilburg

5.1.3.1.1.5.2.2. Arnoldus G.M. *29-06-1974 Roosendaal

=======================================================

5.1.3.1.1.6.2. Franciscus J.C. (1963 Roosendaal):

5.1.3.1.1.6.2.1. Mark Franciscus Christ  *13-12-1994 Roosendaal

=======================================================

5.1.3.1.3.1.2. Ludo (1943 Antwerpen):

5.1.3.1.3.1.2.1. An *15-04-1972 Schoten

5.1.3.1.3.1.2.2. Jan *19-12-1973 Schoten

=======================================================

 

5.1.3.1.3.3.1. Constant Willem Rene (1949 Brussel): 

5.1.3.1.3.3.1.1. Shaune Rene *10-12-1973 Listowel (Ontario)

5.1.3.1.3.3.1.2. Paul William *11-12-1975 Listowel (Ontario)

=======================================================

5.1.3.1.3.3.3. Guillaume Charles Nicolas Marie (1955 London):

5.1.3.1.3.3.3.1. ???????

======================================================= 

 

 

5.1.3.5.1.6.1. Lucas J.G.H. (1966 Roosendaal):

5.1.3.5.1.6.1.1. Ruby  *24-09-1995 Roosendaal           
====================================================

 

5.1.3.5.1.6.2. Erik G. C. (1969 Roosendaal):

5.1.3.5.1.6.2.1. Denise  *18-10-1994 Roosendaal
5.1.3.5.1.6.2.2. Didier *25-06-1997 

=======================================================

 

5.1.3.5.2.2.1. Arnoldus Wilhelmus (1950 Soest):

5.1.3.5.2.2.1.1. Rutger Sander *23-07-1973 Noordoostpolder
x  …..   met Diederik Martijn Willebrandts (28-06-1975)

=======================================================

5.1.3.5.2.3.2. Henricus Hermanus (1955 Vollenhove):

5.1.3.5.2.3.2.1. Sander *26-10-1986 Wolvega

5.1.3.5.2.3.2.2. Tessa *17-08-1988 Heerenveen

5.1.3.5.2.3.2.3. Yvan *24-02-1990 Wolvega

5.1.3.5.2.3.2.4. Emmely *09-04-1993 Wolvega
=======================================================

5.1.3.5.2.5.1. Arnoldus Wilhelmus (1951 Amsterdam):

5.1.3.5.2.5.1.1. Anouschka *26-12-1973 Amsterdam

5.1.3.5.2.5.1.2. Nadja *07-03-1977 Amsterdam

5.1.3.5.2.5.1.3. Joeri *25-03-1979 Amsterdam

=======================================================

5.1.3.5.2.5.2. Antonius Cornelis (1953 Amsterdam):

5.1.3.5.2.5.2.1. Gaby *19-06-1977 Amsterdam

5.1.3.5.2.5.2.2. Antoine *10-05-1981 Amsterdam

======================================================

 

hier kleinkinderen van Walter 5.1.3.6.1.1.

=======================================================

5.1.3.8.6.1.1. Arjan Alphons (1965 Nijmegen)

5.1.3.8.6.1.1.1. Nikolai Pieter *16-11-2006 Arnhem
5.1.3.8.6.1.1.2. Victor Maria Johannes *+13-10-2010 Arnhem
=======================================================
5.1.3.8.6.1.2. Pieter Jan:

5.1.3.8.6.1.2.1. Jana Nina Maria *22-01-1995 Kiev
5.1.3.8.6.1.2.2. Marcus Andreas *21-11-2005 Gouda
====================================================

5.1.3.9.4.1.1. Ronald Adolf Wenceslaus (1960 Amsterdam):

5.1.3.9.4.1.1.1. Kevin Wenceslaus *26-06-1989 Hoorn; x 27-03-2017 met Laura Groot Hulze *27-12-1991
5.1.3.9.4.1.1.1.1. Dean Wencesläus *21-08-2019

5.1.3.9.4.1.1.2. Bjorn  *18-07-1992 Hoorn

=======================================================

5.1.3.9.4.2.1. Wenceslaus Adrianus (1964 Wageningen):

5.1.3.9.4.2.1.1. Tamara   *27-05-1990 Wageningen

5.1.3.9.4.2.1.2. Lisa  *24-01-1992 Wageningen

========================================================

5.1.3.9.4.2.2. Bouke (1966 Wageningen):
5.1.3.9.4.2.2.1. Femke *08-07-1996
5.1.3.9.4.2.2.2. Lotte *18-08-1998
===========================================

5.1.3.5.2.5.2.2. Antoine (1981 Amsterdam)
                          x  08-07-2006 met Laura Veltrop (21-05-1983, Pumerend)

5.1.3.5.2.5.2.2.1. Jill Nikita * 14-11-2007, Purmerend

3 Reacties op Volledige Stamboom deel 1

 • janny Oudega schreef:

  Ik zoek gegevens van Cornelis Jongeneelen, geboren 12-01-1821 Hoeven, timmerman en Antonia Maria Nieuwenhuis, geb. 15-12-1826 Culemborg. Zij woonden tussen 1 mei 1869 en 05-09-1871 te Beilen/Emelangen en vertrokken naar Jutphaas. Wat deden ze hier in het noorden? Ik onderzoek de bewoningsgeschiedenis van de Emelangen een streekje bij Wijster. Daar woonde ook Johanna Madiol, geb. 24-12 1837 ‘s Hertogenbosch, getrouwd met Gerrit Reinders. Ook zij woonden vanaf 1869 op de emelangen, geen kinderen, geen overlijdensgegevens.
  Wie weet, kunt u me helpen om deze bijzondere migratie te verklaren.
  vr. groet Janny Oudega

  • Jan Stroop schreef:

   Geachte mevrouw Oudega,

   Ik kan u, tot mijn spijt, niet helpen. Ik meen ook dat deze personen niet in onze stamboom voorkomen.
   Ik hoop dat u elders vindt wat u zoekt.
   Vriendelijke groet
   Jan Stroop

 • daphne schreef:

  Wie is erop dit moment de boswachter van rucphen?
  En hoe kan ik daar contact mee op nemen?
  Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
  Mvg Daphne

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Twitter

It seems that widget parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username or query, and that you have inserted the correct authentication keys. Detailed instructions are written on the widget settings page.

Over Jan Stroop

Jan Stroop is gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is dialectoloog maar zijn belangstelling gaat ook uit naar ontwikkelingen van het gesproken Nederlands. Zo heeft hij in 1997 ’t Poldernederlands ontdekt, een nieuwe variant van het ABN, die nog steeds ’t meest gehoord wordt bij hoogopgeleide vrouwen.
Lees verder >>