Levensloop

 

5 nov. t/m 3 dec. 2019
5 colleges “Van olla vogala tot Poldernederlands” bij HOVO, VU, Amsterdam
6 nov. t/m 4 dec. 2018
 5 colleges “Wat er zo mooi is aan dialecten”,  bij HOVO, VU, Amsterdam
2 t/m 7 oktober  2018
Verblijf in Sint Petersburg voor 2 colleges op ‘t Nederlands Instituut Petersburg (NIP) en één bij de afdeling Nederlands van de Staatsuniversiteit.
28 september 2018
Symposium ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag, georganiseerd door ‘t Meertens Instituut
7 nov. t/m 5 dec. 2017 5 colleges “Van olla vogala tot Poldernederlands” bij HOVO, VU, Amsterdam
12 tot 24 juni 2017 Verblijf in Tblisi, Georgië. Aldaar colleges gegeven aan de Ilia State University
11 febr. 2015 Spreekbeurt “Is het Nederlands echt zo’n zootje? ” in Paramaribo, Suriname, onder auspicien van de Surinaamse Vereniging van Neerlandici (SVN). Plaats : IGSR/Staatsoliebuilding, Universiteitscomplex, Prof.dr. J. Ruinaardlaan
23 sept. 2014 Mijn boek ‘Die taal, die weet wat‘ verschijnt bij Athenaeum, Amsterdam
25 april 2014

Lintje25 april 2014 kleiner

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met mevrouw Geke Faber, burgemeester van Zaanstad.

februari 2014 vier colleges aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren te Paramaribo
20 februari 2013 College‘The far-reaching arm of the grammarians’  Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali Università di Roma
11 december 2012 College ‘Hoe ‘t Nederlands verandert’
College ‘De verscheidenheid van de Nederlandse dialecten’
Universität Wien Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät Abteilung Nederlandistik
19 nov. 2010 Mijn boek Hun hebben de taal verkwanseld verschijnt.
21 januari 2010 Is het Nederlands soms kleurenblind? over werkwoordsvolgorde.
Institut für Niederländische Philologie, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
7-14 december  2009
gastcolleges aan het Instituut Opleiding Leraren, Paramaribo en Nickerie, Suriname
31 maart/9 april 2009 gastcolleges aan de afdelingen Neerlandistiek van de universiteiten van Olomouc, Bratislava, Brno en Praag.
1 jan. 2004-febr 2009 Projectleider promotie-onderzoek “Poldernederlands breed uitgemeten”; uitvoerder Irene Jacobi.
oktober 2003- Gastonderzoeker bij de afdeling Nederlands van de Universiteit van Amsterdam.
3 oktober 2003 Colloquium “Waar gaan we met het Nederlands naar toe?”, bij gelegenheid van mijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam, in de Singelkerk, Singel 454 te Amsterdam. De feestbundel Waar gaat het Nederlands naartoe? verschijnt.
  .. nov. 2001 Voorzitter LVVN-congres “Zorg om het schoolvak Nederlands”.
2000-2014 Penningmeester Landelijke Vereniging van Neerlandici (LVVN).
2000-2014 Voorzitter Stichting The Barton Workshop.
21 september 2000
geïnterviewd door Jellie Brouwer in ‘t programma ‘Knetterende letteren’
1998 Mijn boek Poldernederlands; waardoor het ABN verdwijnt verschijnt.
1997 Secretaris Commissie ‘Toekomst P.J. Meertens-Instituut’.
4 mei 1997 Ik hoor Trijntje Oosterhuis en ontdek het Poldernederlands.
febr.-maart 1995 gastdocent aan de Universitas Indonesia te Depok, Indonesië
1990-2003 Kredietbeheerder vakgroep Nederlandse Taalkunde en Studierichting Nederlandse Taal- en Letterkunde.
1990-2013 Lid Redactieraad tijdschrift Taal enTongval.
1989-1994 Projectleider(co-promotor) AIO-project over het Standaard-Nederlands te Heerlen (L.); uitvoerder Leonie Cornips.
1986-1990 Voorzitter vakgroepsbestuur Nederlandse Taalkunde.
1 nov. 1984-1994

Oprichter en tot december 1994 voorzitter van het Amsterdams Blazers Collectief (ABC)

1984-1987 Bestuurslid Concertzender Amsterdam
1983-1990 Voorzitter Redactieraad publicatie volksliederen NOS-programma ‘Onder de Groene Linde’
1983-1990 Lid Facultair Aandachtsgebied Generatieve Grammatica (subs. HIL).
1983-1990 Lid Facultair Aandachtsgebied Sociolinguïstiek (subs. IFOTT).
1982-1985 Medeprojectleider ZWO-project over het toonsysteem van het dialect van Maasbracht (L.); uitvoerder Ben Hermans
april 1981-dec.1985 Voorzitter Werkgemeenschap Dialectologie van de Stichting Taalwetenschap
1981- 1 nov. 1984 Voorzitter Muziekvereniging ‘Amicitia’ te Landsmeer
1979 Verschijning 2e druk van Molenaarstermen en Molengeschiedenis, Gijsbers & Van Koon, Arnhem
1979-19.. Lid Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde
1979-1985 Lid Commissie tot Beheer van het P.J. Meertens-Instituut (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
7 oktober 1977

Cum laude promotie op het proefschrift Molenaarstermen en Molengeschiedenis, aan de R.K Universiteit te Nijmegen. Promotor Prof. dr. A.A.Weijnen

 

 

aug. 1977-2003 Wetenschappelijk hoofdmedewerker (later heette dat: Universitair Hoofddocent) Taalkunde aan het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam
aug. 1974-aug. 1977 Docent Nederlands aan de Rijksscholen gemeenschap te Purmerend. Collega’s waren daar o.a. Cees Derlagen en Kees ‘t Hart.
aug. 1968-aug.1985 Docent taalkunde (M.O.- A.) aan de Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten te Utrecht.
Lid examencommissie Nederlands M.O.A.
25 april 1967 Geboorte zoon Pieter Jan te Amsterdam
 aug. 1966 – aug.1974 Wetenschappelijk ambtenaar bij het Dialectenbureau der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, het latere (P.J.) Meertensinstituut
26 oktober 1965 Geboorte zoon Arjan Alphons te Nijmegen
13 oktober 1965 Cum laude doctoraal examen Nederlandse taal- en letterkunde (specialisatie taalkunde)
hoofdscriptie ‘De namen van de windkorenmolen’, bij Prof dr. A.A. Weijnen; letterkundescriptie ‘Wijze en dwaze maagden bij Coornhert en De Koning’, bij Prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs
april 1964- aug. 1966
 
Leraar Nederlands aan het Titus Brandsmalyceum te Oss 
1963-1964 Orgelles bij Arie Peters, organist van de Sint Steven te Nijmegen. Enkele concerten gegeven, o.a. met Henk Meuffels, bariton
1961-1966 voorzitter Nijmeegs Studentenkoor ‘Alphons Diepenbrock’
 29 sept. 1961 Kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde taalkundescriptie ‘De terminologie van de handboogschutter’ bij Prof. dr. A.A. Weijnen; letterkundescriptie ‘De invloed van de als ‘stemme’ gebruikte liederen van Hooft, Bredero en Starter op de 17e eeuwse lieddichter’, bij Prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs
sept. 1958 Aanvang studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen; aangesteld als student-assistent bij het Woordenboek van de Brabantse Dialecten
1957-1958 Studie Nederlands M.O.A. aan de R.K. Leergangen te Tilburg, alwaar les gehad van o.a. P.C. Paardekooper
7 juni 1957 Eindexamen Gymnasium α te Roosendaal
1951-1957 Leerling van het St. Norbertuslyceum te Roosendaal.
Enkele leraren die ik me herinner:

  • Boeren (Nederlands)
  • Hopmans (Geschiedenis)
  • Stolte (Grieks)
  • Wynans (Latijn)
misdienaar in de Sint Gertrudiskerk te Heerle; later koorzanger
1946

bij vader op de moter

april 1945-1951 leerling van de St. Willibrordusschool voor jongens te Heerle. Mijn onderwijzers waren de meesters Versijp, van Ginderen, Lint en bovenmeester Plevier.In de 3e klas bij meester L. van Ginderen op 4 juli 1947, in de middelste rij, tweede bank: rechter persoontje.Aan de wanden van ‘t lokaal hangen de bekende schoolplaten. Een, geheten “Herkauwers’, is van J.W.Boerman en K.M. Knip.
tot 1951 Sprak ik ‘t dialect van m’n geboortedorp, Èrel, zoals Èrelèèrs ‘t noemen. De beste schrijfwijze is Herel, want die doet recht aan de uitspraak en voorkomt verwarring met ‘t Limburgse Heerlen.’t Dialect van Herel is hier te beluisteren. De opname is gemaakt op 5 augustus 1966. Te horen zijn Janus Stroop (vader), Mien Stroop (tante) en vooral Piet Stroop (oom).D
30 september 1938 geboren te Heerle, gemeente Wouw (N. Br.), om 3.30 uur.
Stamboom geslacht STROOP

 

Twitter

It seems that widget parameters haven't been configured properly. Please make sure that you are using a valid twitter username or query, and that you have inserted the correct authentication keys. Detailed instructions are written on the widget settings page.

Over Jan Stroop

Jan Stroop is gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is dialectoloog maar zijn belangstelling gaat ook uit naar ontwikkelingen van het gesproken Nederlands. Zo heeft hij in 1997 ’t Poldernederlands ontdekt, een nieuwe variant van het ABN, die nog steeds ’t meest gehoord wordt bij hoogopgeleide vrouwen.
Lees verder >>